Wíe de dubbele controle mag uitvoeren, is beleid van de organisatie. Op basis van de afspraken in de organisatie spreekt de zorgmedewerker af per cliënt wie in die situatie de dubbele controle doet en legt dit vast.

Bij voorkeur: de cliënt

Het verdient de voorkeur dat de cliënt (of mantelzorger) zelf de dubbele controle doet als hij dat kan. Op die manier houdt de cliënt (of mantelzorger) zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en is hij goed betrokken bij de zorg. De zorgmedewerker moet beoordelen,  en blijven observeren,  of de cliënt of mantelzorger daartoe in staat is.

Als de cliënt of mantelzorger de dubbele controle niet kan doen, kan dit worden gedaan door een collega, ter plekke of op afstand (via digitale hulpmiddelen). De collega moet toegerust zijn (bekwaam zijn) voor de taken die zij doet, in dit geval voor de dubbele controle.

 Degene die de dubbele controle doet, moet:

  • In staat zijn om die dubbele controle te doen.
  • Moet weten (zo nodig geleerd worden) wat hij moet controleren.
  • Moet de dubbele controle serieus en met aandacht doen – het gaat immers om risicovolle medicatie, de controle is niet voor niets.


Praktijkvragen

Antoinette Bolscher, expert van het thema Medicatieveiligheid, geeft antwoord op vragen uit de praktijk over medicatieveiligheid. Het afgelopen jaar heeft ze meer dan 200 vragen beantwoord! Lees de vragen en antwoorden.

– Vragen over dubbele controle

– Vragen over medicatieveiligheid

Alles over dubbele controle op een rij

Dubbele controle is nodig bij losse risicovolle medicatie. Dit geldt alleen voor medicatie die op de lijst dubbel te controleren medicatie (pdf) staat. Lees meer over dubbele controle:  bij welke medicijnen dubbele controle nodig is, hoe dubbele controle kan worden gedaan, en wat je moet doen als dubbele controle niet mogelijk is.