De zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen is in Nederland fijnmazig georganiseerd. Grote aantal beroepskrachten en vrijwilligers zijn actief in de ouderenzorg. Het voordeel daarvan is dat er veel zorg en ondersteuning beschikbaar is. De keerzijde is dat het een opgave is om deze zorg en ondersteuning integraal op elkaar af te stemmen en het overzicht te bewaren. Vaak hoor je de vraag: ‘wie is wie en wie doet wat?’ Als antwoord op die vraag ontwikkelde Dementiezorg voor Elkaar de infographic ‘Wie is wie bij dementie’.

Download Wie is wie bij dementie (pdf) 

De infographic laat in één oogopslag wie er betrokken zijn bij de cliënt met dementie. De casemanager, de psycholoog, de huisarts, de poh, het wijkteam, maar ook de tandarts, de specialist ouderengeneeskunde en de levensbeschouwelijk werker.  

Voor wie?

De ‘Wie is wie bij dementie’ kan gebruikt worden door de persoon met dementie en zijn mantelzorger om zicht te krijgen op het informele en professionele zorgnetwerk. Maar ook door een casemanager of professional uit de eerstelijnszorg. Zij kunnen zo in beeld brengen wie er allemaal bij een cliënt betrokken zijn. Ook op netwerkniveau kan de ‘Wie is wie bij dementie’ toegepast worden. Het is dan een handig hulpmiddel om zicht te krijgen op alle betrokkenen bij de dementiezorg- en ondersteuning op lokaal niveau en zo de zorg en ondersteuning meer integraal te ondersteunen.

Hoe te gebruiken? 

De ‘Wie is wie bij dementie’ is een mooi middel om je netwerk weer eens goed in kaart te brengen. – Esther Tetteroo, casemanager bij Vivent

De ‘Wie is wie bij dementie’ bestaat uit twee delen: een overzichtelijke infographic en afzonderlijke pagina’s per professional. Op die pagina’s kun je contactgegevens invullen van de betreffende professional. Vervolgens kan dit overzicht worden geprint en bewaard op een handige plek. Op die manier kan de ‘Wie is wie bij dementie’ fungeren als een sociale kaart.

Dementiezorg voor Elkaar 

De ‘Wie is wie bij dementie’ is ontwikkeld door Dementiezorg voor Elkaar. In dit verbeterprogramma krijgen samenwerkingsverbanden advies en ondersteuning om de zorg voor thuiswonende mensen met dementie zo goed mogelijk af te stemmen op hun persoonlijke leefwereld. Bijvoorbeeld door het aanbieden van zinvolle dagbesteding aan jonge mensen met dementie. Ieder samenwerkingsverband kon tot 1 april 2020 gratis ondersteuning aanvragen via Dementiezorg voor Elkaar. Welke ondersteuningsvragen kregen zij zoal binnen? Bekijk het overzicht met ondersteuningsvragen én kennisproducten op Dementiezorg voor Elkaar.