Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) verplicht zorgaanbieders om per aangewezen gegevensuitwisseling erop toe te zien dat zorgverleners gegevens onderling tenminste elektronisch uitwisselen. Ook kunnen eisen worden gesteld aan taal en techniek, om zo volledige interoperabiliteit te realiseren. Deze in een NEN-norm neergelegde eisen gelden onafhankelijk van een specifieke elektronische infrastructuur. Tot aan dit wetsvoorstel was de overheid terughoudend bij sturend optreden in het realiseren van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het revolutionaire aan dit wetsvoorstel is dat de overheid de regie neemt. Dit jaar buigt ons parlement zich over de Wegiz.