Bekijk het webinar palliatieve zorg 

In het webinar komen onder andere deze vragen aan de orde: Wat zijn de symptomen bij ouderen? Welke beschermende middelen moet je gebruiken voor en na het overlijden? Zorgorganisatie Attenza levert 24-uurszorg en is gespecialiseerd in intensieve-, palliatieve zorg.

https://www.youtube.com/watch?v=9BUU6F82Klw

Ander beloop corona-besmetting bij ouderen

De symptomen bij corona kunnen bij ouderen anders zijn dan bij mensen in een jongere leeftijdscategorie. Bij ouderen komt soms hypoxemie (tekort zuurstof in bloed) voor, delier of vallen voordat de benauwdheid optreedt. Het beloop bij besmetting is daarnaast grillig, besmette ouderen lijken eerst te herstellen, maar na ongeveer vijf a zeven dagen worden zij plotseling heel erg ziek.

Symptomen oudere corona patiënt op een rij

 • Dyspnoe (kortademigheid) 
 • Pijn
 • Hoesten
 • Delier
 • Misselijkheid, braken en diarree
 • Angst
 • Slecht slapen

In het webinar wordt per symptoom besproken hoe dit kan worden bestreden.

Kwetsbare cliënt behandelen

Normaal is een IC opname met het coronavirus tussen de 2 à 4 weken, maar cliënten van een verpleeghuis worden meestal niet doorgestuurd naar het ziekenhuis. Het hele traject dat normaal in het ziekenhuis plaatsvindt, wordt nu in het verpleeghuis zelf uitgevoerd. Het is cruciaal hierbij passende zorg te bieden aan de cliënt. Wijkverpleegkundigen en huisartsen hebben hierbij een belangrijke rol: 

 • Ken je cliënt en weet wat hij/zij wil bij besmetting. Beslis samen met de cliënt voor wel of geen opname. 

Het belang van palliatieve zorg

Palliatieve zorg is van groot  belang! Hierbij zijn een aantal punten belangrijk:

 • Cliënten comfort bieden door optimale symptoombestrijding.
 • Aandacht voor alle gebieden dus integraal: fysiek, psychisch, sociaal en spiritueel.
 • Medemenselijkheid en afscheid nemen. Dit kan beter thuis of in het verpleeghuis dan in het ziekenhuis. Cliënten zijn het liefst in eigen omgeving. 

Symptoombestrijding

Het bestrijden van symptomen gaat door middel van medicatie of integrale interventies. Dit verschilt per symptoom. Als NIKS meer werkt tegen de klachten kan worden gekozen voor palliatieve sedatie. In het webinar wordt dit verder toegelicht. Ook geeft het webinar uitleg over het herkennen van de stervensfase. 

Zorg vooraf dat alle materialen in huis zijn

Sterven is een ingrijpende gebeurtenis en het virus is onvoorspelbaar. Het proces kan opeens snel gaan, daarom is voorbereiding belangrijk. Hiervoor heeft Attenza een Checklist palliatieve zorg thuis (COVID-19)  die op de website van Attenza te vinden is.Hierin staat alles vermeld dat nodig is in het proces, zolang er voldoende voorraad is. 

Veilig werken

 • Houd je aan de veiligheids- en beschermingsmaatregelen volgens protocol 
 • Attenza procotol bij 24-uurs zorg
 • Volgens de RIVM richtlijnen speciaal voor thuiszorg en verpleeghuizen: 1) Alleen bij persoonlijke zorg en handelingen, 2) Bij afstand van 1,5 meter tot cliënt, is bescherming niet noodzakelijk
 • Protocol eigen organisatie volgen
 • Zorg voor jezelf! Je kan pas goed voor een ander zorgen wanneer je goed voor jezelf zorgt

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen?

 • Handschoenen
 • Halterschort of schort met lange mouwen die spatwaterdicht is
 • Veiligheidsbril, face-shield, ruimtezichtbril of disposable bril. Deze mogen worden hergebruikt wanneer gedesinfecteerd
 • Ademhalingsbeschermingsmaskers 
 • Chirurgisch mond neusmasker
 • Afscheid nemen: Het is mogelijk afscheid te nemen van elkaar voor het overlijden, maar wel met alle beschermingsmiddelen. 

In het webinar wordt een duidelijk overgezicht gegeven met de eisen van de beschermingsmaterialen.

Welke beschermingsmiddelen na het overlijden?

 • Na het overlijden gelden dezelfde hygiëne maatregelen als overlijden aan influenza. Je hoeft niet meer bang te zijn voor besmetting. 
 • Schort en handschoenen tijdens het schouwen
 • Laatste zorg met handschoenen en schort, overledene krijgt chirurgische mond-neusmasker op bij de behandeling omdat de kans op een zucht nog mogelijk is. 
 • Nabestaande kunnen afscheid nemen zonder beschermingsmiddelen na overlijden. Daarna wel goed hun handen wassen. 
 • Zie protocol Attenza

De Checklist Palliatieve zorg covid-19 patiënten en het protocol 24-uurszorg zijn te downloaden op de website van Attenza.