Nederland telt ongeveer 60 regionale dementienetwerken. In deze samenwerkingsverbanden werken professionals met elkaar aan goede zorg en ondersteuning voor mensen met dementie. De meerjarenplannen dementie komen voort uit het Actieplan Casemanagement van het ministerie van VWS. Er bleek behoefte aan een meerjarenvisie en meerjarenafspraken met netwerken dementie om de ontwikkeling van deze netwerken te stimuleren en hun duurzaamheid te bevorderen.

Actie- en knelpunten in de zorg en samenwerking

Sinds vorig jaar vragen zorgverzekeraars bij de inkoop van wijkverpleging aan netwerken dementie om een meerjarenplan. De bedoeling is om tot gezamenlijke afspraken te komen tussen de netwerken en zorgverzekeraars. Dementiezorg voor Elkaar hielp de netwerken met het opstellen van de meerjarenplannen en maakte een analyse. Naast de actiepunten bracht Dementiezorg voor Elkaar ook de knelpunten in kaart: van wachtlijsten voor intramurale zorg, een kennislacune met betrekking tot vroegsignalering tot schotten in de financiering van dementiezorg.

Bekijk de Analyse meerjarenplannen Dementienetwerken (pdf)

Informatie op Dementiezorg voor Elkaar

Dementiezorg migrantenOp Dementiezorg voor Elkaar vind je kennisproducten, tools en materialen over de genoemde actie- en knelpunten voor betere dementiezorg. Neem een kijkje bij:

Sleutelfactoren in de netwerken

Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) maakte een analyse van de meerjarenplannen en keek daarbij naar de sleutelfactoren in de netwerken, de werkzame elementen van een netwerk, zoals onderzocht in het project ‘Samen op Weg’. De sleutelfactoren zijn: structuur, spelregels, inhoud, ontwikkelingsperspectief en financiering. Lees meer over ‘Samen op weg’ op de website van Deltaplan Dementie. 

Grote verschillen in zorggebruik dementie

Recent heeft Bureau Vektis een beeld geschetst van de zorg voor mensen met dementie. Er blijken grote regionale verschillen te zijn in het zorggebruik van mensen met dementie. Cliënten die deel uitmaken van een dementienetwerk waar ze wijkverpleging krijgen, verblijven bijvoorbeeld veel korter in het ziekenhuis bij een opname. In dementienetwerken waar mensen met dementie casemanagement krijgen, wonen er bijvoorbeeld meer mensen thuis. Hoe komt het dat er zulke grote verschillen zijn? Dementienetwerken organiseren de zorg voor mensen met dementie allemaal op hun eigen manier en in hun eigen regio. Zo zet het ene netwerk meer in op wijkverpleging en maakt het andere netwerk meer werk van casemanagement. 

Download Zorggebruik van mensen met dementie in beeld (pdf, 2019)

Video kracht van samenwerking

Een goed voorbeeld van samenwerking bij zorg en ondersteuning voor mensen met dementie vond Dementiezorg voor Elkaar in Bunschoten-Spakenburg. Door de samenwerking tussen de zorgverleners zijn de lijntjes kort. ‘We weten elkaar zo goed te vinden dat er zo snel mogelijk hulp is.’ Bekijk de video: