In het rapport ‘Naar meer bewustzijn – passende zorg voor mensen met langdurige bewustzijnsstoornissen’ lees je hier meer over. Download de publicatie op de website van het expertisenetwerk EEN na coma.

Niveaus van bewustzijn

De meeste mensen die een coma hebben komen binnen enkele dagen tot weken weer bij bewustzijn, maar niet iedereen. Wel gaan na een tijd altijd de ogen weer open, maar dat betekent niet altijd dat het bewustzijn is terug gekeerd. De meeste mensen gaan door een aantal opeenvolgende niveaus van bewustzijn heen, voordat zij weer volledig aanspreekbaar zijn. Dat kan weken tot maanden duren. Sommige mensen blijven steken in één van de niveaus. Lees meer over de verschillende opeenvolgende niveaus van bewustzijn  en specifieke zorg op de website Eennacoma.net.

Op de website Eennacoma.net staan twee factsheets die zorgverleners kunnen gebruiken:

Expertisenetwerk

Deze factsheets zijn afkomstig van het Expertisenetwerk Ernstig Niet-aangeboren hersenletsel na coma: www.eennacoma.net. Dit is een samenwerkingsverband van acht zorgorganisaties die zorg leveren aan patiënten met ernstig NAH, de onderzoeksgroep ‘Niemand tussen Wal en Schip’ van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van de Radboudumc en Vilans. Het doel van het expertisenetwerk is om gezamenlijk te werken aan het verdiepen en verbeteren van de zorg, zowel binnen de eigen instelling als op landelijk niveau. Het Expertisenetwerk bestaat sinds 2006 en wil graag meer bekendheid krijgen bij zorgverleners.