In de toekomst heeft 1 op de 3 mensen in Nederland een andere culturele achtergrond. Een veranderende samenleving heeft natuurlijk ook invloed op de zorg. Meer en meer komen nu ook ouderen met een niet-westerse achtergrond in de ouderenzorg terecht. Dat betekent dat het kunnen leveren van cultuursensitieve zorg steeds belangrijker wordt. Wanneer je cultuursensitief bent, ben je je bewust van je eigen normen en waarden en weet je hoe je rekening kunt houden met de normen en waarden van een ander.

Waarom is dat belangrijk? 

Een mevrouw van 86, geboren in Marokko is opgenomen in een Haags verpleeghuis vanwege haar dementie. Mevrouw spreekt geen Nederlands en haar enige in Nederland wonende dochter heeft een drukke baan en kan niet elke dag langs komen. Omdat mevrouw zich niet verstaanbaar kan maken en de wereld om haar heen niet meer snapt, wordt ze snel boos. Ze wil niet dat zorgverleners haar aanraken, is snel van slag, en slaat letterlijk om zich heen. De zorgverleners vinden haar maar lastig en ervaren iedere dag weer problemen met haar.

Bij deze mevrouw is het niet kunnen spreken van de taal een probleem. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook andere normen en waarden meespelen. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat zij niet aangeraakt wil worden door mannelijke zorgverleners. Cultuursensitief werken betekent oplettend zijn voor dit soort signalen. 

Wat hebben zorgverleners nodig?

Ondanks de goede bedoelingen van de zorgverleners, kunnen er toch misverstanden ontstaan door verschillende normen en waarden. Om hier iets aan te doen, is Vilans het project Cultuursensitieve Zorg gestart. Centrale vraag daarbij is: wat hebben zorgprofessionals nodig in het kunnen leveren van goede cultuursensitieve zorg? Kortom: waar loop jij tegenaan in de praktijk? Laat het weten door de vragenlijst in te vullen. Dit kost slechts enkele minuten. Wanneer je je e-mailadres achterlaat, maak je ook nog eens kans op een cadeaubon. Dat e-mailadres hebben we nodig om je te kunnen berichten als je de cadeaubon hebt gewonnen.

Hoe cultuursensitief ben jij?

Ben je benieuwd naar je eigen vooroordelen? Doe deze test. Zo kom je erachter of je soms een verborgen voorkeur hebt voor huidskleur of afkomst. Onderhuids.nl is een confrontatie met onze ideeën over ‘de ander’. Ideeën die soms zichtbaar worden en soms onder de oppervlakte blijven. Waarvan we soms tot onze schrik ontdekken dat ze er zijn, omdat ze niet stroken met ons zelfbeeld.


Doe de test