Van de circa 205.500 mensen die met dementie thuis wonen in Nederland, maken er 62.000 gebruik van Casemanagement Dementie. Daarnaast staan er 1.136 mensen op een wachtlijst. Hiervan wachten 496 mensen langer dan zes weken. De gemiddelde wachttijd bedraagt 33 dagen.

 

Bureau HHM onderzocht de wachttijden en wachtlijsten voor Casemanagement Dementie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de redenen voor het bestaan van wachtlijsten en de redenen om geen gebruik te maken van casemanagement dementie werden in kaart gebracht.

Redenen wachtlijsten

  1. De maximale belasting van de huidige casemanagers is bereikt
  2. Door ziekte of verlof zijn op dit moment niet alle casemanagers beschikbaar
  3. Er zijn onvervulde vacatures voor casemanagers, deze zijn moeilijk in te vullen door het algemene tekort aan verpleegkundigen niveau 5
  4. Verzwaring van de zorg vraagt per cliënt meer tijd (bijvoorbeeld meer crisis- en spoedsituaties), waardoor de caseload lager is dan voorzien

Redenen om geen gebruik te maken van casemanagement dementie (% regio’s)

  1. Er is onbekendheid over het bestaan van casemanagement bij cliënten en of mantelzorger (18%)
  2. De cliënt heeft er geen behoefte aan (15%)
  3. De diagnose wordt pas laat gesteld (12%)
  4. De cliënt is niet bekend bij zorgaanbieders (12%)
  5. De cliënt wil zelf de regie behouden/ is bang de regie te verliezen (11%)

Wachtlijsten zijn afgenomen

Casemanagement dementie kampt sinds 2016 met wachtlijsten. Voor het eerst zijn de wachtlijsten ten opzichte van vorige jaren afgenomen en zijn er minder regio’s met wachtlijsten (22). 

Vanaf 1 december wachttijd doorgeven verplicht

Vanaf 1 december 2018 zijn aanbieders verplicht om maandelijks eenduidige wachtlijstcijfers op te leveren. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde hiervoor een norm in: iemand staat op de wachtlijst wanneer hij of zij langer dan zes weken moet wachten op toegang tot casemanagement. Dit vormde de aanleiding voor het ministerie van VWS om dit onderzoek te laten doen zodat zij de Tweede Kamer kan informeren over de huidige stand van zaken.

Betere informatievoorziening is nodig

Nog steeds weten te weinig mensen dat zij recht hebben op casemanagement dementie. Een betere informatievoorziening is nodig. Lees meer over casemanagement dementie op Zorg voor Beter. Daarnaast wordt gezocht naar oplossingen bij eventuele problemen bij verwijzen en aanmelden en wordt geprobeerd de wachtlijsten volledig terug te dringen, aldus Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een kamerbrief over het rapport.

Praktische informatie

Wat mag je van een casemanager verwachten? Worden de kosten vergoed door de zorgverzekeraar?

Lees hoe je een casemanager dementie kunt regelen op dementie.nl