Patiënten mogen in Nederland zelf kiezen in welk ziekenhuis ze geholpen worden. De wachttijd is één van de zorgelementen waar patiënten hun keuze op kunnen baseren. Met een duidelijk wachttijdenoverzicht kunnen patiënten makkelijker hun weg vinden naar voor hun de best passende ziekenhuiszorg, menen de Patiëntenfederatie en de NZa.

Keuze-informatie voor iedereen

De Patiëntenfederatie vermeldt op haar zorgkeuzewebsite allerlei keuze-informatie voor iedereen die zorg nodig heeft. De websitebezoeker vindt er onder andere een miljoen ervaringen van andere patiënten, specialismen van artsen en informatie over bereikbaarheid van de ziekenhuizen. Het aantal dagen dat een patiënt moet wachten voordat een onderzoek, behandeling of andere afspraak plaatsvindt, wordt nu toegevoegd.

Directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie Dianda Veldman geeft aan blij met deze verbetering te zijn. “Ik ben opgetogen over deze samenwerking met de NZa, niet alleen omdat de wachttijden voor patiënten goed vindbaar zijn maar ook makkelijker te vergelijken.”

Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, noemt actueel inzicht in wachttijden en goede zorgbemiddeling voor patiënten ontzettend belangrijk. “Wij bedanken de zorgaanbieders dan ook voor hun grote inzet om de wachttijden vaker aan te leveren. Samen met Patiëntenfederatie Nederland maken we via ZorgkaartNederland deze gegevens voor iedereen toegankelijk. Dat is een mooi en waardevol resultaat.”

Verbeteringen wachttijdenregeling

De NZa is verantwoordelijk voor de publicatie van wachttijden. De toezichthouder voerde behalve de publicatie op ZorgkaartNederland nog enkele verbeteringen door in de nieuwe regeling. Zo wordt de informatie niet meer elke maand vernieuwd maar elke twee weken, zijn behandelingen beter inzichtelijk gemaakt en is de lijst van verrichtingen gewijzigd.

De nieuwe wachttijdenregeling betekent voor zorgaanbieders van medisch-specialistische zorg dat zij vanaf 10 augustus 2021 hun wachttijdeninformatie elke twee weken moeten aanleveren via het Zorgbeeldportaal, voorheen was dat vierwekelijks. Dit geeft een nauwkeuriger beeld van de werkelijke wachttijden en dat is essentieel om de toegankelijkheid van de planbare zorg te monitoren.

Door de coronapandemie is veel zorg uitgesteld. Dit najaar starten de ziekenhuizen en klinieken met het ‘inhalen’ van deze zorg en informeren zij hun patiënten. Door de wachttijdeninformatie van de ziekenhuizen op ZorgkaartNederland, kunnen patiënten zien waar ze het snelst geholpen kunnen worden. Ze kunnen hun zorgverzekeraars vragen om zorgbemiddeling en kijken of hun behandeling elders voor hen verzekerde zorg is.

Over ZorgkaartNederland

De Patiëntenfederatie lanceerde de website ZorgkaartNederland in 2009 als een onafhankelijk initiatief. In 2017 werd de website genoemd als onderdeel van een plan van toenmalig minister Schippers van VWS om de helderheid van kwaliteit en kosten van zorg voor patiënten rigoureus te verbeteren. In 2018 vernieuwden de federatie en Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) hun samenwerking op het gebied van helpen met zorgkeuzes met twee jaar. Het doel was om via ZorgkaartNederland beter inzicht te geven in patiëntervaringen in zelfstandige klinieken.