De animatievideo, bestemd voor narrowcasting, vertelt het verhaal van Emina (75). Het gaat niet zo goed met haar, ze doet weinig en vergeet veel. En in en rondom het huis gaan veel dingen verkeerd. Emina gaat naar de huisarts, die dementie bij haar vaststelt. Bekijk de video in het Nederlands:

https://www.youtube.com/watch?v=AX3cqxrVojQ

Video in vier talen 

De wachtkamervideo is beschikbaar in vier talen; Nederlands, Engels, Turks en Arabisch. Het filmpje vergroot de bewustwording over dementie en vertelt patiënten in hun eigen taal waar zij terecht kunnen met vragen. De video’s zijn te zien op YouTube en te downloaden voor eigen gebruik. 

Naar de wachtkamervideo’s op de website van Pharos

Cultuursensitieve zorg 

Mensen met een migratie-achtergrond gaan vaak anders om met ziekte en zorg dan autochtone Nederlanders. Vergeetachtigheid en gedragsveranderingen worden door mensen met een migratieachtergrond soms gezien als bijverschijnsel van het ouder worden of als ‘gekte’. Het onderwerp kan taboe zijn. Mensen met een andere culturele achtergrond gaan niet altijd op zoek naar de juiste zorg. Dat vraagt om extra aandacht en zorgvuldige communicatie: cultuursensitieve zorg. Bekijk de Gesprekslijst ‘Zorgen doe je samen’ en de bijbehorende handleiding van Pharos. 

Lees meer over cultuursensitieve zorg bij dementie op dementiezorgvoorelkaar.nl