De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) behelst diverse veranderingen voor startende aanbieders, zoals een meldplicht. Daarnaast worden zorgaanbieders vanaf het boekjaar 2022 verplicht een openbare jaarverantwoording in te dienen.

Op de nieuw gelanceerde website vinden zorgaanbieders alle informatie over de nieuwe regels, verantwoordingsplicht. Daarnaast kunnen zij er een online kwaliteitcheck uitvoeren en, vanaf 1 januari 2020, bij het CIBG een vergunning aanvragen in het kader van de Wet toetreding zorgaanbieders.

Uitzondering op verantwoordingsplicht

Een aantal partijen uit de eerstelijnszorg, waaronder de KNMP, LHV, KNMT en de KNGF tekenden eerder al bezwaar aan tegen de verplichte jaarverantwoording. Daarin pleitten zij voor een uitzondering voor zorgaanbieders uit de eerstelijn.

Dat leidde tot het schrappen van de verplichte accountantsverklaring die voor deze jaarverantwoording nodig was. Die uitzondering is echter alleen van toepassing op kleine zorgaanbieders met een netto-omzet onder de 12 miljoen euro. De publicatieplicht voor BV’s blijft echter gehandhaafd, ook voor veel apotheken.

Na deze aanpassingen riepen verschillende partijen in de Tweede Kamer demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) op om nogmaals in gesprek te gaan met eerstelijnspartijen over deze verantwoordingsplicht. De minister ziet echter geen mogelijkheden om verder te tornen aan de regeling. “Daarmee komt namelijk een adequate verantwoording van zorggelden in het geding”, aldus de minister.