Door vrijwilligerswerk blijft iemand zich nuttig voelen en van toegevoegde waarde voor de samenleving. Ook is het belangrijk dat het vrijwilligerswerk aansluit bij de interesses van de persoon met dementie. En dat het aansluit bij wat die persoon nog kan.

Mantelzorgers

Ook voor mantelzorgers heeft het een positief effect als mensen met dementie vrijwilligerswerk doen. Omdat er minder emotionele problemen zijn bij de mensen met dementie voelen mantelzorgers zich hierdoor minder emotioneel belast.  

Meer mensen met dementie

De komende decennia zal het aantal mensen met dementie gaan verdubbelen. Amsterdam UMC onderzoekt daarom mogelijkheden om dit programma op meer plekken in Nederland te verspreiden.

‘Blijf actief!’

Het onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om voor mensen met de diagnose dementie nog actief te blijven, zegt Tara Koenders, expert dementie op Zorg voor Beter. ‘Door samen op zoek te gaan naar passende manieren hoe iemand graag zijn dag wil blijven invullen en welke talenten iemand heeft kan je er voor zorgen dat iemand zo normaal mogelijk zijn leven kan blijven leven. Een voorbeeld is het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Dit kan in wat je altijd al deed (zoals het geven van yogales), maar het kan ook iets anders zijn zoals bijvoorbeeld lesgeven over dementie of voorlezen. Als het maar aansluit op wat iemand wil en kan waardoor zij zich nuttig voelen.’

‘Het leven stopt niet bij dementie’

Ook professor Rose-Marie Dröes, psychiater bij Amsterdam UMC, noemt het belangrijk dat mensen met dementie actief blijven. ‘Niet gaan stilzitten, actief blijven en jezelf nuttig maken is goed voor het ziektebeloop en voor je omgeving. Na de diagnose stopt het leven niet. Mensen moeten wel gewoon verder,’ zegt ze tegen de NOS.