De regeling moet een bijdrage leveren aan het beter, sneller en duurzaam implementeren en opschalen van goede zorginnovaties. Met de inhuur van een implementatie- of opschalingscoach kunnen zorgorganisaties en ontwikkelaars van een zorginnovatie (in samenwerking met een zorgorganisatie) een stap zetten in het implementatie- of opschalingsproces.

Coaching is er niet alleen op het gebied van het gebruik van zorginnovaties. Zo gelden er vanaf 26 mei 2021 gelden nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR/IVDR). Dat betekent dat ook bepaalde softwaretoepassingen voortaan onder strengere regels vallen. Weet je niet aan welke wetgeving je moet voldoen? Of ben je benieuwd hoe je van digitale zorg een duurzame oplossing in plaats van een noodoplossing maakt? Een coach kan hierbij helpen.

Succesvolle subsidierondes

De eerste en tweede subsidieronde voor de regeling Implementatie- en opschalingscoaching waren zo succesvol dat de beschikbare vouchers ruim voor de sluitingstermijn al vergeven waren. Zo werd de tweede ronde, die tot medio januari 2021 zou lopen, amper drie weken nadat hij geopend was in november 2020 al gesloten. In de derde ronde, die in januari van start ging, was 1,1 miljoen euro subsidie beschikbaar. Elke aanvrager kon maximaal 5.000 euro subsidie aanvragen, met een maximale looptijd van vier maanden.

Tips voor aanvraag, coaching

Zorg voor Innoveren geeft een aantal tips om een subsidieaanvraag goed voor te bereiden. Maar ook om snel te starten met het coaching-traject voor implementatie en opschaling van een zorginnovatie:

• Zoek je coach! Als aanvrager selecteer je zelf een coach waarvan je denkt dat die jou goed verder kan helpen. Bedenk dus goed wat voor vraagstuk je wilt aanpakken met de coach en ga alvast op zoek.
• Bij de subsidieaanvraag dien je een offerte van de coach te overhandigen. Vraag deze alvast op bij de uitgekozen coach. De offerte moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij mag maximaal 2 pagina’s lang zijn, met vermelding van het uurtarief en de totaalprijs inclusief btw. De overige voorwaardes staan vanaf 1 april in de subsidieoproep.
• Voor wie eerder een aanvraag heeft ingediend: hou er rekening mee dat iedere ronde een eigen aanvraagformulier heeft. Je kunt dus niet het formulier van vorige rondes hergebruiken.
• Bij de aanvraag hoort een ‘Verklaring de-minimissteun’. Hiermee verklaart jouw organisatie dat het plafond voor de-minimissteun nog niet is bereikt. Onderzoek alvast of je onder dit plafond zit. Bekijk hier hoe de Verklaring de-minimissteun eruitziet en lees de toelichting.

Specifieke uitdagingen zorginnovatie

Er zijn specifieke uitdagingen waarbij een implementatie- en opschalingscoach kan helpen. Voorbeelden zijn:

• Meekrijgen van cliënten en medewerkers in zorginnovaties.
• Integratie in zorgprocessen.
• Structurele bekostiging.
• Visie op inzet van e-health.
• Technische uitdagingen.
• Regionale samenwerkingen.
• Privacy compliance.

Het VWS-programma geeft verder nog inzicht in eerdere gehonoreerde projecten in een aantal publiekssamenvattingen.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.