Je vraagt je als zorgmedewerker bijvoorbeeld af: mag een cliënt de dubbele controle doen? Dit animatiefilmpje laat stapsgewijs zien hoe je die informatie kunt opzoeken in het pdf-document. De Veilige Principes in de medicatieketen is voor de langdurige zorg; verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT).

Zoekinstructie Veilige Principes

Het document ‘Veilige principes in de medicatieketen’ beschrijft:

  • De zes stappen in het medicatieproces, zoals voorschrijven, opslag en beheer van medicatie en toedienen,
  • Per stap: wat in principe veilig is in het medicatieproces met een toelichting. Dus: hoe kun je veilig  werken en veilige zorg bieden?
  • Welke betrokkene in het medicatieproces is waarvoor verantwoordelijk? (de cliënt zelf, arts, apotheker, zorgmedewerker, zorgorganisatie), 
  • En geeft handige hulpmiddelen (bijv. informatiekaarten en filmpjes).

Voorbeeld: zoek naar dubbele controle

In de interactieve versie van de Veilige principes (pdf) kun je aanklikken vanuit welke rol je informatie zoekt, bijvoorbeeld thuiszorgmedewerker. Je kunt zoeken via de zoekfunctie (bijv. op ‘dubbele controle’) of direct naar de stap in het medicatieproces gaan waar je informatie over wilt (bijvoorbeeld: stap 5, toedienen). Je komt dan bij ‘het principe’ (de informatie) van dubbele controle uit, met een verwijzing naar de toelichting en hulpmiddelen.

Wat zijn de Veilige principes?


In de Veilige principes in de medicatieketen (verpleging, verzorging en thuiszorg) staat beschreven wat in principe veilig is en wie waarvoor verantwoordelijk is.


Meer uitleg van de Veilige principes