Het belangrijkste ingrediënt voor het veilig afvoeren is een afvalzakje. Deze kun je geopend op het bed van de cliënt leggen. Verder heb je ook handschoenen en een halterschort nodig. Tot slot nog handalcohol voor de handhygiëne en je kunt aan de slag. Hoe? Dat zie je in deze video.

https://vimeo.com/294749786

Bekijk ook deze 3 tips

  1. Gebruik een stevige zak en druk geen lucht uit de zak om te voorkomen dat micro-organismen via de lucht in je gezicht worden geblazen.
  2. Houd schoon materiaal en afval strikt gescheiden. Plaats de afvalbak dus niet in een ruimte waar schone materialen liggen opgeslagen.
  3. Pas op de juiste manier handhygiëne toe. Bekijk onze how to-video’s over handen wassen en desinfecteren en het gebruik van handschoenen voor meer informatie.

https://vimeo.com/267547392

https://vimeo.com/267547100

Deze video’s zijn gemaakt in het kader van het programma ‘Aanpak Antibioticaresistentie in verpleeghuizen’. Dit programma is een gezamenlijk project van ActiZ, het RIVM, V&VN, Verenso en Vilans.