Inmiddels hebben de eerste COVID-19 patiënten die daarvoor in aanmerking komen het Ziekenhuis Gelderse Vallei ook al daadwerkelijk vervroegd verlaten. Dat gebeurt overigens alleen na overleg met de behandelend huisarts en/of thuiszorg. Als die akkoord gaan, dan nemen zij de nog lopende behandeling van patiënt over. Daarbij kan ook de eventuele mantelzorger van de patiënt ingeschakeld worden.

“Gemiddeld gaan er 2 tot 3 patiënten per week eerder naar huis op deze manier. Vanuit ons ziekenhuis waarderen we het erg dat huisartsen deze (na)zorg willen overnemen. Voor de patiënt is het fijn om eerder naar huis te kunnen, en in het drukke ziekenhuis ontstaat ruimte voor andere patiënten, waardoor mogelijk overplaatsingen naar elders worden voorkomen”, vertelt Jeroen Verheul, longarts in Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Contact COVID-19 patiënten en huisarts

Patiënten bij wie dat nog nodig is, krijgen vanuit het ziekenhuis zuurstof en een saturatiemeter mee naar huis. Zowel de patiënt als zijn mantelzorger worden door het ziekenhuis uitgebreid geïnstrueerd over het gebruik van de saturatiemeter, de medicijnen en hygiënemaatregelen. Is de patiënt eenmaal thuis, dan neemt de huisarts dagelijks contact met hem of de mantelzorger op om het verloop van het verdere herstel en de behandeling te bespreken.

Indien nodig heeft de huisarts op elk moment de mogelijkheid om te overleggen met de betrokken medisch specialist of dienstdoende COVID-arts, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de patiënt onverhoopt toch nog verslechtert.

“Dit is een mooie en goede ontwikkeling voor de patiënt en de huisarts. Huisartsen kunnen op deze manier extra goede zorg bieden. Het is daarbij fijn dat er korte lijntjes zijn met de medisch specialisten, zodat de huisarts altijd kan overleggen waar nodig”, vertelt Marije Hilhorst, directeur Zorg bij Huisartsen Gelderse Vallei.

Het Ziekenhuis Gelderse Vallei is, zoals gezegd, de volgende in de rij van ziekenhuizen waar goed herstellende COVID-19 patiënten de mogelijkheid krijgen om eerder naar huis te gaan met behulp van thuismonitoring of, zoals in dit geval, de huisarts. Voor de patiënten betekent dit dat ze in hun eigen vertrouwde omgeving verder kunnen herstellen. Voor de ziekenhuizen is het voordeel dat zij zo de werkdruk op de corona afdelingen ietwat kunnen verlichten en tegelijkertijd de vrijgekomen capaciteit eventueel voor de reguliere zorg kunnen inzetten.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.