Handreiking bezoekregeling

Vanaf 15 juni mag een bewoner van een verpleeghuis weer meerdere bezoekers ontvangen, indien het verpleeghuis vrij van corona-besmettingen is. Voorwaarde is wel dat er 1,5 meter afstand wordt gehouden.

Bezoekverbod sinds 20 maart

Sinds 20 maart geldt een bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er werd alleen nog bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. Maar hoe langer dit bezoekverbod gold, des te groter werd de impact. Ook met name voor bewoners met dementie, die de situatie niet kunnen begrijpen.

Creatieve oplossingen bij bezoekverbod verpleeghuizen