Patiënten en hun familie, vrienden of bezoekers binnen de ziekenhuizen worden regelmatig niet aangesproken op hun gedrag wanneer ze agressief zijn of ongewenst gedrag vertonen.

Corona wordt als belangrijke reden voor de toename van verbale agressie genoemd. Foto: ANP

Dat blijkt uit onderzoek over agressie op het werk van vermogensbeheerder PGGM, in opdracht van het ministerie van VWS. Bekijk de brancherapportage van de ziekenhuizen.

Op de vraag of patiënten/cliënten en hun familie, vrienden of bezoekers binnen de organisatie erop worden aangesproken wanneer ze agressie of ongewenst gedrag vertonen, antwoordt ongeveer een derde (31%) van de respondenten met ‘soms wel, soms niet.’

Een kwart van de verpleegkundigen is niet tevreden over de mate waarin dit gebeurt en zegt dat dit beter kan. 19% heeft hier geen antwoord op en volgens 56% van de respondenten gaat dit wel goed.

Corona: meer agressie op de werkvloer

De meerderheid van de verpleegkundigen heeft het afgelopen jaar te maken gehad met ongewenst of agressief gedrag op het werk, met name door patiënten (69%) en familie, vrienden of bezoekers (55%). Het grootste deel heeft bovendien het gevoel dat dit in het afgelopen jaar is toegenomen. Het gaat dan voornamelijk om verbale agressie. Corona wordt als belangrijke reden voor de toename genoemd.

Extra training

Ruim de helft van de respondenten heeft behoefte aan (extra) training in omgang met agressie en ongewenst gedrag. Vooral training over gesprekstechnieken tegen agressie en ongewenst gedrag zou zeer welkom zijn, meldt 81 procent van de respondenten. 41% zou mentaal sterker willen worden door beter met eigen emoties om te kunnen gaan en eigen emoties beter te herkennen (emotionele weerbaarheidstraining).

WebTV agressie en verpleegkundigen

Bijna 85 procent van de verpleegkundigen had het afgelopen jaar te maken met agressie, zo bleek in augustus vorig jaar uit onze enquête. Hoe je daar het beste mee omgaat, bespraken we in deze gratis WebTV-uitzending met twee deskundigen.

Nienke Berends