Een verpleegkundige krijgt een waarschuwing van het Centraal Tuchtcollege vanwege uitspraken die ze deed op de uitvaart van een cliënte. Eerder werd de klacht afgewezen door het Regionaal Tuchtcollege.

De verpleegkundige geeft toe dat ze op de uitvaart emotioneel heeft gereageerd (Foto: Veit Hammer, Unsplash)

De verpleegkundige werd aangeklaagd door 2 zoons van een cliënte die zij enkele maanden aan huis had verpleegd. Na deze periode verhuisde de cliënte naar een zorgappartementencomplex. Een klein half jaar daarna overleed ze.

‘Je hebt je moeder vermoord’

De zoons van de cliënte stellen dat de verpleegkundige op de uitvaart haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden en dat ze zich ‘grievend heeft uitgelaten en evident onware mededelingen heeft gedaan.’ Volgens de zoons heeft ze dingen gezegd zoals ‘je hebt je moeder vermoord, ze heeft in het verzorgingshuis een afschuwelijke periode gehad, het is allemaal jouw schuld dat haar dit is overkomen.’

Emotionele reactie

De verpleegkundige geeft toe dat ze op de uitvaart emotioneel heeft gereageerd tegen de zoons van de cliënte. Ze erkent dat ze heeft gezegd dat ze het erg vond dat de cliënte erg verdrietig en ontdaan was omdat ze moest verhuizen en dat ze haar daar ’s nachts vaak om troostte. Ook heeft ze de zoons gezegd dat bepaalde mensen niet op de condoleance waren omdat zij het moeilijk vonden hen de hand te schudden.

Klacht afgewezen

Het Regionaal Tuchtcollege stelde in december 2019 dat het niet kon beoordelen wiens versie van de feiten de waarheid was. Ook vond het Regionaal Tuchtcollege het onvoldoende bewezen dat de zoons met hun klacht de wil van hun moeder vertegenwoordigden. Hierom wees het Regionaal Tuchtcollege de klacht af.

Hoger beroep

De zoons gingen in hoger beroep bij het Centraal Tuchtcollege. Anders dan het regionaal college gaat het centraal college ervan uit dat de zoons wél de wil van hun moeder vertegenwoordigen. Inhoudelijk gezien kan ook het Centraal Tuchtcollege niet beoordelen welke partij de waarheid spreekt over de uitspraken van de verpleegkundige op de bruiloft.

Overbetrokkenheid bij cliënte

Wel stelt het Centraal Tuchtcollege dat de verpleegkundige haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden door tegen de zoons te zeggen dat hun moeder erg verdrietig was over haar verhuizing en dat zij haar daar vaak voor had getroost.

Daarnaast vindt het college dat de verpleegkundige met haar gedrag een zekere overbetrokkenheid bij de cliënte heeft getoond, die niet past bij haar professionele distantie.

Het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat de klacht grotendeels gegrond is, en geeft de verpleegkundige een waarschuwing.