De verpleegkundig specialist (VS) is een relatief nieuwe beroepsgroep. De VS combineert verpleegkundige en medische zorg, waarbij de behandeling gericht is op kwaliteit van leven, leefstijlmanagement en eigen regie.  

Lees meer over de verpleegkundig specialist (pdf) 

Zelfstandig behandelaar


Directeur V&VN Sonja Kersten noemt het vastleggen van de bevoegdheid in de wet BIG een mooie mijlpaal. ‘Het is een belangrijke erkenning voor alle verpleegkundig specialisten in Nederland. We werken met alle partijen in de zorg samen om deze erkenning naar de praktijk te vertalen. Zodat de verpleegkundig specialist ook echt ingezet wordt als zelfstandig behandelaar. Dat moet de standaard worden.’

Waarom verpleegkundig specialisten?


‘De zorgvraag verandert in Nederland. Patiënten hebben steeds meer behoefte aan zorg die hun kwaliteit van leven vergroot,’ zegt Irma de Hoop, verpleegkundig specialist ggz en voorzitter van de afdeling V&VN verpleegkundig specialisten. De verpleegkundig specialist biedt zorg die is afgestemd op de wensen van de patiënt en helpt hen zo goed mogelijk te blijven functioneren. De wetswijziging maakt het mogelijk dit zelfstandig te doen. Dat is belangrijk voor ons, maar nog belangrijker voor de kwaliteit van leven van patiënten die deze zorg nodig hebben.’ 

Werkdruk eerste lijn beter verdeeld

‘De verpleegkundig specialist kan de werkdruk in de eerste lijn beter verdelen onder professionals, terwijl de kwaliteit van zorg en behandeling gewaarborgd blijft,’ meent Nathalie van Elck, verpleegkundig specialist huisartsenzorg en V&VN bestuurslid van de afdeling verpleegkundig specialisten. ‘Ik zie het vooral als winst voor de patiënt, die zelf kan kiezen voor een verpleegkundig specialist als zelfstandig bevoegde zorgverlener met kennis van de cure én de care.’

Factsheet Verpleegkundig Specialist (pdf) 

Bron: V&VN