Blog van Paul van Houten, specialist Ouderengeneeskunde bij de Zonnehuisgroep Amstelland

Incontinentie is een probleem dat vaak voorkomt en verschillende oorzaken kent. Alleen patiënten met een zogenaamde druppelincontinentie kunnen succesvol worden behandeld met bekkenbodemfysiotherapie of operatie. Patiënten met andere typen incontinentie (o.a drangincontinentie, neurologische incontinentie, functionele incontinentie)  zullen vaak langdurig afhankelijk zijn van het gebruik van incontinentieabsorptiematerialen. Toch is voor deze patiënten van groot belang om zo veel mogelijk gebruik te maken van een toilet, want plassen op het toilet is beter voor de blaas  en geeft minder kans op een ontsteking van de urinewegen.

Pas eerst de toiletten aan

Plassen op het toilet is beter voor de blaas

Voor grote groepen patiënten met incontinentie geldt dat er een probleem is met het (op tijd) beschikbaar hebben van een toilet dat op hun behoeftes is aangepast.  Het is dus van groot belang dat in de openbare ruimte voldoende toegankelijke toiletten beschikbaar zijn. Daarnaast hebben deze patiënten adviezen nodig over verbeteringen die kunnen worden aangebracht op en rond toiletten die ze vaak gebruiken, zo nodig in combinatie met het gebruik van incontinentie-absorptie materialen. Bij verbeteringen op en rond het toilet valt te denken aan; beter gebruik van licht voor patiënten die niet zo goed kunnen zien, meer kleurcontrast bij ouderen met dementie, betere herkenbaarheid van het toilet bij ouderen met dementie, voldoende steungrepen bij mensen met mobiliteitstoornis, gebruik van toiletten met sproeisystemen bij patienten die moeite hebben met afvegen.
Continentiezorg: ondersteuning bij toiletgang

Het gaat niet alleen om absorptievermogen

Als iemand zelf naar het toilet gaat, moet je het incontinentiemateriaal snel  en makkelijk kunnen verwijderen

Op de conferentie in Rome werden studies gepresenteerd naar instrumenten voor zorgmedewerkers die tot doel hebben tot een advisering te komen om toiletgang te bevorderen in combinatie met advisering over incontinentiemateriaal. Immers als iemand zelf naar het toilet gaat moet je het incontinentieabsorptiemateriaal snel en makkelijk kunnen verwijderen. Het is daarbij handig om vaker kleiner materiaal te verwisselen dan materiaal met een groot absorptievermogen. Uiteraard heeft dit ook consequenties voor verstrekkingen van materialen vanuit apotheken en medisch speciaalzaken en voor de vergoedingen van verzekeraars. Bij de verstrekking moet dan niet alleen gekeken worden naar de hoeveelheid urineverlies en het absorptievermogen van materialen maar ook hoe die materialen passen bij optimaal functioneren. Zo kan vaker gebruik van lichter materiaal meer aangewezen zijn dan minder gebruik van zwaar materiaal. De Nederlandse afvaardiging  bij de conferentie heeft besloten verder na te denken hoe dit uitgangspunt ook in Nederland optimaal kan worden toegepast.
Overzicht incontinentiematerialen