Gevolgen van een val

In de studie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam is een inschatting gemaakt van de hoeveelheid extra inzet van personeel na een val in het verpleeghuis. Zelfs als er geen letsel is, dan is de extra werklast van de verzorging, fysiotherapeut, ergotherapeut en de arts bij elkaar opgeteld al bijna vijf uur. Uitgedrukt in euro’s is dat 193 euro per val.

De extra inzet van het personeel en kosten van valincidenten stijgen verder naarmate het letsel ernstiger is. Wanneer er sprake is van een botbreuk stijgt de extra inzet van de disciplines bij elkaar opgeteld tot 132 uur. In het slechtste geval wanneer er sprake is van ernstig letsel stijgt de extra inzet van het personeel tot 284 uur! Deze extra uren werkbelasting kosten respectievelijk meer dan 4.500 euro en 10.000 euro.

Veel valincidenten zijn te voorkomen

Veel valincidenten in het verpleeghuis zijn te voorkomen. Uit systematische reviews naar valpreventie in verpleeghuizen blijkt dat een multidisciplinaire aanpak van meerdere risicofactoren het aantal vallen met 40 procent kan verminderen. Je kunt dan denken aan het doen van balans- en krachtoefeningen, kritisch kijken naar de inzet van valrisicoverhogende medicijnen en gevaarlijke situaties in de omgeving verminderen.

Hoe ga jij om met valpreventie?

Wij zijn benieuwd hoe jij omgaat met valpreventie in jouw organisatie. Deel jouw valpreventie-aanpak en je ervaringen hiermee. Stuur een mail naar: j.hopman@veiligheid.nl