In de publicatie staat ook dat de zorg over het algemeen nog weinig gericht op preventie en het vroegtijdig signaleren van zorg- en ondersteuningsbehoeften. Daarnaast is het woningaanbod voor thuiswonende ouderen onvoldoende. Zeker nu het aantal ouderen dat langer zelfstandig woont alsmaar toeneemt.

Tevreden over zorg en ondersteuning

De meerderheid van de 75-plussers kampt met lichamelijke beperkingen, psychische aandoeningen of geheugenproblemen. Toch zeggen de meesten zich goed te kunnen redden in het dagelijks leven. Zij zijn dan ook tevreden over hun zorg en ondersteuning. Ook zijn veel 75-plussers actief in de samenleving. Desondanks voelt een deel van hen zich eenzaam.

Tekort aan personeel


In 2030 zijn er ruim twee miljoen 75-plussers. Daar staat tegenover dat er een groeiend tekort is aan personeel en mantelzorgers die deze mensen thuis kunnen begeleiden. Ook zal de vraag naar zorg veranderen door de toename van diversiteit onder ouderen (zoals etniciteit) en door technologie.

Informatievoorziening

Ouderen én zorgprofessionals vinden vaak moeizaam hun weg in de verschillende soorten zorg en ondersteuning. De informatievoorziening is onduidelijk. Omdat het systeem erg complex is, werkt dat een gebrek aan afstemming en samenwerking tussen hulp- en zorgverleners in de hand. Te weinig hulp en ondersteuning of onvoldoende deskundigheid van zorgprofessionals kan ertoe leiden dat ouderen onnodig in het Eerstelijnsverblijf of op de Spoedeisende Hulp terecht komen.

Er zijn ook hoopvolle ontwikkelingen. Omdat toekomstige ouderen een hoger opleidingsniveau hebben, kunnen zij waarschijnlijk beter zelf de weg vinden en mogelijk vaker zelf hun zorg organiseren.

Trends en ontwikkelingen

Het ministerie van VWS vroeg het SCP een beeld te schetsen van hoe de zorg thuis voor 75-plussers er nu uitziet en welke trends en ontwikkelingen gevolgen zullen hebben voor die zorg. Mede op basis van dit rapport zal de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende ouderen’ adviseren over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden. Dit advies verschijnt eind 2019.