Tot nu toe moesten de patiënten de meetgegevens van de vingerprik zelf, telefonisch of per e-mail, doorgeven. Met het nieuwe apparaat voor thuismetingen, de MicroINR van iLine Microsystems, wordt dat gedigitaliseerd. Het apparaat is daarvoor gekoppeld aan een smartphone app van Axonlab.

“Het nieuwe meetapparaat is allereerst eenvoudiger in gebruik en minder storingsgevoelig. De stollingsmeter kan bovendien naar elk plekje op de wereld worden meegenomen. De patiënt bepaalt zelf waar en op welk tijdstip de meting wordt gedaan. De meetkwaliteit is, net als bij de huidige meter, ook bij de nieuwe meter getest en geborgd”, vertelt klinisch chemicus Marc Elisen.

Thuismetingen sneller en nauwkeuriger

Het ETZ streeft ernaar om de uitrol van het nieuwe meetapparaat binnen drie maanden af te kunnen ronden. Alle patiënten die voor de thuismeting in aanmerking komen worden in die periode uitgenodigd voor tekst en uitleg over het apparaat. “Het werkt allemaal inderdaad praktisch en snel. Ik hoef voortaan geen knopjes meer te bedienen. Door de USB-aansluiting is batterijen vervangen ook niet meer nodig”, vertelt patiënt Albert Doornbos.

Met het nieuwe meetapparaat wordt de kans op incorrecte meetwaarden nog kleiner omdat er niet meer gewerkt wordt met teststrips die per 25 verpakt zitten. Die strips zijn gevoelig voor vochtigheid en zonlicht waardoor ze al snel niet meer goed bruikbaar waren. “Daardoor moesten die strips vaak ongebruikt worden weggegooid, wat uiteraard zonde is. Bij het nieuwe meetsysteem hoeft de patiënt geen ongebruikte strips meer weg te gooien. Ze zijn namelijk allemaal afzonderlijk verpakt en daardoor beter beschermd tegen licht en vochtigheid. Bovendien kan elke strip na het verwijderen van de verpakking nog zes uur worden gebruikt”, aldus Elisen.