Robin wordt sinds april 2018 ingezet in het ASZ, in eerste instantie voor het vervoer van bloedbuisjes tussen afdelingen. De transportrobot Robin neemt volgens het ziekenhuis zorgprofessionals veel werk uit handen door met onder meer bloedbuisjes, coronatesten en andere patiëntmaterialen op en neer te rijden tussen afdelingen en laboratoria. Inmiddels is de robot 80 uur per week onderweg, dag en nacht. De zo gewonnen tijd kunnen verpleegkundigen aan patiënten besteden.

Robin bestrijkt hele ziekenhuis

Door de verbreding van zijn horizon kan Robin nu vrijwel het hele ziekenhuisgebouw bestrijken. Zo kan hij steeds meer afdelingen bedienen die iets snel van de ene plek naar de andere willen hebben, maar waar de verpleegkundigen geen tijd hebben om te lopen of hun plek niet kunnen verlaten. Samen met Swisslog en Schindler gaat het ziekenhuis de techniek en logistiek rondom Robin nog veel verder ontwikkelen en verfijnen.

Sinds 23 april 2018 rijdt Robin de robot zelfstandig heen en weer tussen in eerste instantie de dialyseafdeling en het laboratorium van het Result Lab. Robin haalde buisjes bloed op die worden afgenomen bij dialysepatienten en bezorgde ze bij het laboratorium. Dat scheelt de verpleegkundige heen en weer lopen en daardoor kostbare tijd. Bijkomend voordeel was dat de uitslag van het bloedonderzoek nog sneller bekend was, waardoor de kwaliteit van de dialyse zelf ook verbeterde.

Robots vaker ingezet in zorg

Robots worden in toenemende mate ingezet in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, al zijn hun aantallen nog beperkt. De grootste groepen zijn sociale robots en chirurgische robots. Zo worden er landelijk zo’n 300 sociale robots ingezet. Veel ziekenhuizen gebruiken al chirurgische robots en robotarmen ter ondersteuning van operaties. Daarnaast worden al dan niet op proef robots onder meer ingezet voor diagnostiek, desinfectie en (zoals Robin) voor transportdoeleinden (zoals de ziekenhuizen ETZ en LUMC).