VEROZ, het kenniscentrum ter bevordering van innovatie en ondernemerschap in de zorg, heeft de bijzondere leerstoel ingesteld voor vijf jaar. De start was in oktober 2020, toen Nederland afstevende op de tweede coronagolf. Daan Dohmen: “De zorg stond toen én staat nu onder druk, maar ook vóór corona was dat het geval. We kennen een structureel tekort aan gekwalificeerd zorgpersoneel. De vergrijzing zet door, mensen leven langer, maar brengen ook meer jaren van hun leven door met één of meer chronische ziekten. Binnen het huidige stelsel kunnen we onvoldoende aan de toenemende zorgvraag voldoen. We moeten dus iets veranderen en digitale zorg is één van de hulpmiddelen.”

Insteek: ondernemerschap
De leerstoel Digitale transformatie in de zorg is een volgende stap in de samenwerking tussen OU en VEROZ. In 2018 werd de MBA Gezondheidsmanagement & Entrepreneurship opgezet. Deze MBA is mondiaal de eerste in z’n soort. Nergens bestaat er een opleiding die zorginnovatie vormgeeft door de specifieke insteek van het ondernemerschap.

Eind 2020 is een tweede leerstoel ingesteld, gericht op duurzame zorg en innovatie. Deze wordt bekleed door prof. dr. Cornelis Boersma, wetenschapper, consultant en zorgondernemer (Digital Health Link en SensUR Health). Dohmen en Boersma begeleiden samen studenten die zich verdiepen in de toekomst van de gezondheidszorg en daar wetenschappelijk onderzoek naar doen.

Rijke casuïstiek
Gerard Mertens vindt de nieuwe leerstoelen een grote aanwinst. Hij is decaan aan de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit waar ze zijn ondergebracht. ‘Zijn’ studenten combineren werk en studie, anders dan op de reguliere universiteiten met instroom vanuit het VWO. Wat hem betreft is dat een voordeel: “Deze combinatie biedt een rijke casuïstiek aan het onderwijs, we hebben het met elkaar over echte problemen uit de zorg. Studenten maken de link tussen hun afstudeeronderwerp en de organisatie waarin ze werken. Dat is win-win.”

Het is bij de Open Universiteit geen eilandjeswerk, benadrukt Dohmen. “We werken nu aan een actueel thema, inclusiviteit bij het ontwikkelen van apps. Dat doen we samen met een aantal experts, zoals hoogleraar gezondheidspsychologie Lilian Lechner en Catherine Bolman, hoogleraar e-health toepassingen. Voor het uitvoeren van dit onderzoek worden nu aio’s geworven. Rond de zomer hopen we te starten.”

Masterclasses
Het opleidingsplan biedt een mix van online colleges en fysieke contactmomenten – binnen de mogelijkheden van de huidige coronamaatregelen. Er zijn masterclasses gehouden in de vorm van een Summerschool en een Winterschool, elk met 30 studenten per keer.

Deze masterclasses zijn bedoeld voor jonge professionals uit ziekenhuizen, thuiszorg en verzekeringswereld, zoals Puk van Rees. Als adviseur zorginnovatie en zorginkoop bij Zilveren Kruis deed ze mee aan de Winterschool.

“De truc is het weer klein te maken”

“Ik heb veel van de lezingen opgestoken. We kregen een groepsopdracht, waar je in groepjes van vier werkte aan een oplossing voor een concreet knelpunt in de zorg. Wij hadden als casus het verbeteren van de toegankelijkheid van logopedie. Er is een groot tekort aan logopedisten in Nederland. Het duurt erg lang voor je terecht kunt voor een intake of eerste consult. Daarom hebben we een Duolingo-app bedacht, een online module als voorbereiding op de logopedische behandeling. Alle groepjes hebben hun casus gepresenteerd en wij wonnen de eerste prijs: deelname aan een module van de zorg-MBA van de Open Universiteit.”

Het bericht Transformeren kun je leren verscheen eerst op ICT&health.