Deze verbeterpunten kwamen naar voren bij audits van IVM naar het medicatieproces in 30 intramurale zorgorganisaties (ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ). Antoinette Bolscher, expert Medicatieveiligheid, geeft een samenvatting.

1. Actuele en volledige toedienlijst

De toedienlijsten blijken niet altijd up-to-date. Er staan bijvoorbeeld nog geneesmiddelen op die al zijn gestopt, of zelfzorgmiddelen ontbreken. Soms ondersteunt de toedienlijst niet goed bij het toedienen: bijvoorbeeld als de naam van het geneesmiddel op het medicatiezakje niet hetzelfde is als de naam van het geneesmiddel op de toedienlijst. Het is belangrijk dat de zorgorganisatie en apotheker samen afspraken maken over een goede toedienlijst.

2. Afspraken over dubbele controle 

Bij het klaarzetten, aanreiken en toedienen van geneesmiddelen moeten zorgmedewerkers een aantal dingen controleren. Bij losse risicovolle medicatie – zoals insuline – moet een tweede persoon controleren of het juiste wordt gegeven. Die dubbele controle wordt bij een groot aantal zorgorganisaties niet altijd uitgevoerd. Ook komt het voor dat medicatie niet volgens de instructies op de toedienlijst wordt gegeven. Door scholing, dubbele controle app en periodieke audits kan dit worden verbeterd.

Het is belangrijk om in de organisatie met elkaar afspraken te maken over welke medicatie dubbel moet worden gecontroleerd en hoe je ermee omgaat als dubbele controle niet mogelijk is.

3. Aftekenen op de toedienlijst

Het moet duidelijk zijn of een geneesmiddel is gegeven of niet. En zo ja, door wie. Daarom parafeert een zorgmedewerker op de toedienlijst (aftekenen) voor het geven van medicatie. Niet aftekenen kan tot verwarring leiden. Heeft de cliënt het middel nu wel of niet gehad? Je kunt het paraferen verbeteren door regelmatig audits uit te voeren en een cultuur te creëren dat zorgmedewerkers elkaar erop aanspreken als een paraaf ontbreekt.

En wat is nu de juiste volgorde bij toedienen en aftekenen? Mag je vooraf aftekenen, maar wat als dan de cliënt weigert? Zie hierover het recente advies van het Platform Medicatieveiligheid:

4. Ongestoord medicatie delen

De zorgmedewerker moet ongestoord kunnen werken tijdens het klaarzetten, aanreiken en toedienen van medicatie. Maar in de praktijk is daarvoor niet altijd voldoende personeel aanwezig, of krijgt de zorgmedewerker die de medicatie deelt allerlei vragen van cliënten en familie. Oplossingen zijn bijvoorbeeld: een ‘niet storen hesje’ aandoen, de telefoon uitzetten, het aantal standaard medicijnrondes per dag verminderen, rekening houden met het aantal zorgmedewerkers op de groep of afdeling bij het vaststellen van de tijdstippen van de standaard medicijnrondes.

Dit is een samenvatting van het artikel Toedienen medicatie: ruimte voor verbetering (pdf) van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM), 2 juli 2018.