Actieplan aanpak registraties

Nieuw aan de toolkit is het ‘actieplan aanpak registraties’. Het actieplan helpt je om het terugdringen van registraties een concreet vervolg te geven binnen je organisatie. Dit plan geeft inzicht in welke actiepunten er nodig zijn, wie en wat je nodig hebt om met de actiepunten aan de slag te gaan.

Registratielasten zorgen voor frustraties in de zorg en kunnen de ervaren regeldruk vergroten. Vooral wanneer het onbekend is waar de regel vandaan komt en of deze verplicht is of niet. Met behulp van de toolkit krijg je inzicht hoe jij en jouw collega’s denken over bepaalde registraties. Hoe je ermee omgaat in de praktijk en hoe dit anders kan.

De Toolkit: minder papier – meer tijd voor zorg

De toolkit bestaat uit:

De Toolkit is voor 40 euro via de Vilans webwinkel te bestellen.

Schrapsessies regeldruk

Samen met sociale partners en het ministerie van VWS organiseren we 14 gratis schrapsessies Regeldruk, waarin je met een multidisciplinair team aan de slag gaat met de toolkit om de regeldruk binnen jouw organisatie inzichtelijk te maken. Je kunt je hiervoor aanmelden.

Poll

Is jouw organisatie of team al bezig om de regeldruk te verminderen? Of ervaren jullie geen last van onnodige regels? Vul de poll in en deel jouw ervaring!


Is jouw organisatie of team al bezig om de regeldruk te verminderen?

De instrumenten uit de toolbox zijn gebaseerd op een methodiek die Stichting De Waalboog in 2014 ontwikkelde om registraties op te ruimen, ‘De Opruimdienst’. Zowel zorgmedewerkers als management en bestuur van De Waalboog hebben positieve ervaringen met de methodiek, waarmee zij tientallen registraties hebben opgeruimd.