De NFU stelt in haar reactie dat de zorgsector voor het behalen van de doelen die nodig zijn voor toekomstbestendige zorg de ondersteuning van de Rijksoverheid meer dan nodig heeft. Daarom wil de NFU de komende tijd graag het gesprek aangaan met (de formateurs van) het volgend kabinet over de vormgeving van de plannen. Vorige maand werd bekend dat de discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ van VWS tijdens de internet consultatie meer dan 350 reacties opleverde.

Vervolgstappen toekomstbestendige zorg

De kern van de reactie van de NFU op de Discussienota ‘Zorg voor de toekomst’ bespreekt het Nederlandse zorglandschap dat de afgelopen jaren zorgvuldig opgebouwd is. Om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg ook in de toekomst te kunnen garanderen, is het zaak om nu een aantal vervolgstappen in de ontwikkeling van de zorg te gaan zetten. De NFU benoemt deze stappen ook.

  • investeren in innovatie en wetenschap
  • verschuiving van de aandacht voor zorg en ziekte naar gezondheid en gezond leven
  • meer regionale samenwerking
  • financiële prikkels die stimuleren tot werken aan een gezonde populatie
  • digitalisering die dit alles ondersteunt.

Om deze stappen te kunnen zetten is er primair behoefte aan voldoende, gekwalificeerd én gemotiveerd zorgpersoneel. Ondersteuning vanuit de Rijksoverheid is daarvoor meer dan nodig. “Onze zorgprofessionals verdienen erkenning en waardering; goede loopbaanperspectieven en een passende beloning”, aldus de NFU in haar reactie.

Innovaties van levensbelang

Door de coronacrisis werd eens te meer duidelijk dat (fundamentele) wetenschap en innovatie in het (bio)medisch veld van levensbelang zijn voor onze gezondheid én onze economie. Daarbij gaat het enerzijds om innovaties in de organisatie van ons gehele gezondheidslandschap. De dzorg en het ziekenhuis van ‘morgen’ zullen er totaal anders uit zien. De coronacrisis leidt bijvoorbeeld al tot een versnelling van samenwerking en uitwisseling van data. En de wetenschap zorgde voor een snelle ontwikkeling van vaccins.

Daarnaast zijn er innovatierevoluties gaande ín de zorg. Wetenschap en onderzoek vormen de basis voor die revoluties. Denk bijvoorbeeld aan behandelingen op maat, regeneratieve geneeskunde, de ontwikkeling van Artificial Intelligence en de vlucht van digitalisering en e-health.

De volledige reactie van de NFU is hier (pdf) te lezen.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.