De huisartspatiënten konden al hun huisartsgegevens in een MedMij-gecertificeerde PGO ophalen. Zij krijgen met de extra mogelijkheid meer regie over hun gezondheid en zorgproces. Dat is ook een van de belangrijkste doelen van het mede vanuit Patiëntenfederatie Nederland opgezette MedMij.

Completer beeld huisartspatiënten

De documenten omvatten onder meer brieven of verslagen van medisch specialisten aan de huisarts. Voor patiënten bieden deze documenten een waardevolle toevoeging. Zij kunnen daarmee meer informatie verzamelen en een completer beeld krijgen van hun gezondheidsgegevens. In de spreekkamer levert dat een beter gesprek op tussen zorgverlener en patiënt.

De uitwisseling van PDF/A documenten tussen het huisartsinformatiesysteem (HIS) en een PGO is succesvol getest binnen het project OPEN-Mij. In diverse gecontroleerde livegangen is aangetoond dat deze gegevens veilig kunnen worden verzameld in een PGO en dat deze uitwisseling geschikt is voor een bredere uitrol.

Integratie functie in HIS

ICT-leveranciers TransHis en ChipSoft integreren de nieuwe functionaliteit als eerste in hun huisartsinformatiesystemen (HIS). Eind vorig jaar hadden patiënten in de regio Nijmegen ook al een primeur na succesvolle praktijkproeven voor de uitwisseling van huisartsgegevens.

In februari en maart 2021 zijn de gecontroleerde livegangen (GLG’s) met TransHis, ChipSoft en enkele PGO’s uitgevoerd om eventuele technische problemen te verhelpen. Nu ook deze testen succesvol zijn afgerond, worden tijdens het gebruik de ervaringen van patiënten en zorgverleners verzameld.

De TransHis-livegang vond plaats bij huisartspraktijk UGC Heyendael in Nijmegen. Ook bij de Transhis huisartspraktijken Oosterhout en Thermion Lent wordt op korte termijn gestart. De ChipSoft-livegang van documenten vond plaats bij Medipark Uden. In totaal zijn er drie PGO’s betrokken.

Regie over eigen gezondheid

“Ik heb graag eigen regie over mijn persoonlijke gezondheid”, vertelt Liesbeth Rutjes, een van de patiënten die deelnam aan de test. “Ik vind het prettig om de documenten die daarbij horen, zoals brieven van huisarts en specialisten, laboratoriumonderzoeken en resultaten van metingen over een langere periode in een veilige omgeving te kunnen inzien. Een eigen ruimte in een digitale gezondheidsomgeving langs de weg van mijn DigiD heb ik als een belangrijke toegevoegde waarde ervaren die aansluit op hoe ik zelf met mijn gezondheid omga.”

De GLG bij UGC Heyendael deed eerder samen met twee andere Nijmeegse huisartsenpraktijken mee aan een gecontroleerde livegang (GLG). Daarbij werden onder meer medicatiegegevens uitgewisseld met een geselecteerde groep patiënten. In december vorig jaar besloten de drie praktijken hun gegevens beschikbaar maken voor alle patiënten die een PGO met MedMij-label gebruiken. In drie eerdere GLG’s van PROVES-MedMij werden alleen medicatiegegevens met apotheken uitgewisseld.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.