Wat wordt er in Nederland aan informele zorg georganiseerd voor thuiswonende ouderen met dementie en hun naasten? Wat doen buren, bezoekers, mantelzorgers en vrijwilligers? Uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut blijkt dat opvallend veel buurt- en straatgenoten en bezoekers spontaan actief hulp bieden aan mensen met dementie thuis. Maar er zijn weinig vrijwilligers die vanuit een organisatie hulp bieden.

Vier praktijkvoorbeelden onderzocht

De onderzoekers verkenden bij vier organisaties wat het oplevert als je wel vrijwilligerswerk rond mensen met dementie thuis organiseert:

  • Kenniscentrum Mantelzorg Almere
  • Odense huis in Amsterdam
  • Hulp bij Dementie in Zuid-Limburg
  • Ketenzorg Dementie op Goeree-Overflakkee

In het rapport lees je hoe deze vier organisaties vrijwilligers inzetten om mensen met dementie en hun mantelzorgers te ontlasten. Gekeken is naar de randvoorwaarden, financiering, aandachtspunten voor het werken met vrijwilligers en de succesfactoren. Ook lees je hoe het de vrijwilligers zelf bevalt en  informele helpers moeten weten om mensen met dementie langer, beter, veiliger of prettiger thuis te laten wonen.

Handreiking

De bevindingen van het onderzoek zijn samengevat in een handreiking. De drie tips van de onderzoekers aan organisaties zijn:

  1. Aansluiten bij potentieel van buurt en straathulp
  2. Leren van projecten met vrijwillige inzet
  3. Bij informele hulp is meer aandacht voor de mantelzorger nodig!

Ook vind je in de handreiking allerlei tips van de vier praktijkvoorbeelden, zoals de tips van ketenzorg dementie in Zuid-Limburg.

Factsheet dementie bij migranten

Het onderzoek heeft ook een factsheet opgeleverd over informele hulp aan mensen met dementie met een migratieachtergrond. Mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op dementie en wonen vaker thuis dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Vaak komt de mantelzorg neer op de dochters van de familie. Buren en vrijwilligers hebben een veel kleinere rol. De organisaties die informele hulp willen organiseren rond deze huishoudens moeten weten wat er speelt aan diversiteit en hoe ze op een cultuursensitieve manier kunnen aansluiten bij de vragen uit de praktijk. De informatie in de factsheet helpt ze daarbij.