Bijwerkingen psychofarmaca

Psychofarmaca zijn medicijnen die worden ingezet bij de behandeling van psychiatrische aandoeningen en psychologische problemen. Zorgorganisaties zetten deze middelen nog te vaak onnodig in bij probleemgedrag bij dementie. Niet alleen helpen deze middelen hier niet altijd bij, ze hebben ook veel bijwerkingen als sufheid, slecht lopen, risico op vallen, moeite met slikken en hoge bloeddruk. 

Tips voor apotheker en bestuurder

In het landelijke actieprogramma Het kan beter met minder, bewust gebruik van psychofarmaca van Vilans is al veel aandacht besteed aan het terugdringen van psychofarmaca. Maar het kan nog steeds beter. In de publicatie staan tips en adviezen van professionals die ervaring hebben met het terugdringen van het gebruik van psychofarmaca. 

Zo zijn er tips gericht op de samenwerking tussen apotheker en bestuurder, bijvoorbeeld: ‘Bespreek met elkaar het aantal keer per jaar dat er medicatie-reviews worden uitgevoerd’ en ‘besteed aandacht aan de beschikbaarheid van een (digitaal) actueel medicatieoverzicht voor de zorgverleners’. 

Tips voor zorgmedewerkers

Maar ook staan er tips in voor de zorgmedewerker: ‘Stel vragen over de reden van voorschrijven van psychofarmaca-gebruik bij cliënten en neem het niet als vanzelfsprekend’. Of ‘Stel vragen over individuele cliënten aan de apotheker over psychofarmacagebruik en maak afspraken met de apotheek op welke wijze het team het beste vragen kan stellen’. En misschien wel een van de leukste: ‘maak uw collega’s enthousiast om ook na te denken over het bewuster omgaan met psychofarmaca’. Meer tips staan op de pagina Tips en uitleg van psychofarmaca bij het thema Vrijheidsbeperking.