3 succesvolle aanpakken

Aanmelden schrap- en snapsessies


Wil je ook werken aan meer tijd voor zorg en minder regels? Meld je dan aan voor een schrap- en snapsessie. 

De snapsessie is een vervolg op de schrapsessie regeldruk waarin teams inventariseren welke onnodige regels zij willen schrappen of juist zinvol kunnen inzetten. De schrapsessie lijkt een belangrijke eerste stap om met het terugdringen van registratielasten aan de slag te gaan. ‘Door de schrap- en snapsessies en de landelijke aandacht voelen we ons gesterkt om echt wat te veranderen’, vertellen deelnemers. Ze delen drie succesvolle aanpakken om de regeldruk te verminderen:

  • De rode knop: een van de zorgorganisaties heeft een digitale rode knop op het intranet geplaatst waar collega’s hun registratielast kunnen delen. Achter de knop zit een formulier met vragen. De gegevens komen binnen bij een schrapteam die de melding bekijkt en indien nodig actie onderneemt. De rode knop werkt goed, in korte tijd zijn er al meer dan 150 meldingen bij het schrapteam binnengekomen.
  • Interne mini-schrapsessies: met behulp van de toolkit kun je zelf makkelijk mini-schrapsessies organiseren voor collega’s. Dit helpt om het draagvlak om te werken aan minder regeldruk binnen je organisatie te vergroten.
  • Een jobswap: laat je collega’s een dag werken op een andere locatie. Zo kom je er achter welke regels op de verschillende locaties gelden. Dit kan je interessante inzichten geven! Waarom moet je bepaalde lijsten wel bijhouden op de ene locatie terwijl dit op de andere locatie niet nodig is.

Tijdsbesparing incidentenmelden en HACCP

Naast de uitwisseling over de aanpak van registratielasten was er ruimte om met de IGJ en VWS in gesprek te gaan over inhoudelijke thema’s. Twee veel besproken thema’s waren de incidentenmelding en hoe om te gaan met de regels vanuit de hygiënecode HACCP.

Incidentenmelding

Het melden van incidenten en calamiteiten kent verschillende kritische momenten wanneer regeldruk ervaren wordt. Eén daarvan is het doen van een melding. De zorgprofessionals en de IGJ hebben hier een paar tips voor:

  • Maak een apart formulier voor snelle meldingen.
  • Maak melden via de smartphone mogelijk.
  • Schaaf de meldroutes bij in samenwerking met mensen uit de zorg.
  • Maak een koppeling tussen het ECD en incidenten meldsysteem.
  • Redeneer vanuit dossierniveau i.p.v. systeemniveau. Een aparte melding is niet altijd nodig, bijvoorbeeld als het gaat om een geaccepteerd risico (leg dat vast in het dossier).

HACCP

De meest gestelde vraag vanuit de hygiënecode was: ‘Is het temperaturen van de koelkast nodig en verplicht?’ Het antwoord: het is niet verplicht om een koelkast met voedingswaren te temperaturen. Maar een koelkast met medicijnen wel. Er zijn tegenwoordig ook slimme koelkasten die zelf de temperatuur meten en via een usb-stick uitgelezen kunnen worden. Dat scheelt weer tijd!

Een andere vraag was of het verplicht is om schoonmaaklijsten af te vinken. Ook dit is niet verplicht. De rode draad is voedselveiligheid. Zorg dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen en bewust zijn van wat ze doen. Werk je bijvoorbeeld met kip, gebruik daarna een nieuwe pan. De regels zijn bedoeld als stukje bewustwording. Blijf vooral kijken, ruiken, proeven en nadenken!

(Ont)regel de langdurige zorg

De schrap- en verbetersessies worden georganiseerd door ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU’91 en Zorgthuisnl, in samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. De schrapsessies worden georganiseerd vanuit de cao-afspraken tussen sociale partners en dragen bij aan het programma (Ont)regel de langdurige zorg.