Omdat niet-noodzakelijke, uitstelbare thuiszorg en huishoudelijke hulp op steeds meer plekken in Nederland tijdelijk niet kan worden geleverd zullen cliënten, hun familie en/of naasten deze zorg dan tijdelijk zelf moeten organiseren. 

Contactmomenten met thuiszorgmedewerkers beperken

Steeds meer ouderen met corona worden thuis verzorgd om de toeloop van besmette ouderen naar ziekenhuizen te verminderen. Daarnaast is het belangrijk om het aantal bewegingen en contactmomenten van thuiszorgmedewerkers die zieke ouderen verzorgen zoveel mogelijk te beperken, om de kans op besmetting en de verdere verspreiding van het virus te verminderen.

Noodzakelijke zorg blijven geven

We zetten alles op alles om onze cliënten de noodzakelijke zorg te blijven geven.

ActiZ-bestuurslid Conny Helder benadrukt dat cliënten nog wel thuiszorg krijgen. ‘De behoefte aan thuiszorg verschilt per cliënt en niet alle thuiszorg is even noodzakelijk in tijden van corona. Schone ramen zijn nu even niet belangrijk. We zetten alles op alles om onze cliënten de noodzakelijke zorg te blijven geven. Denk hierbij aan het toedienen van medicatie en palliatieve zorg.’ 

Mensen in stervensfase thuis verpleegd

Helder waarschuwt ook dat er vanwege het coronavirus meer mensen in de stervensfase thuis worden verpleegd en dat niet kan worden uitgesloten dat ook voor deze intensieve vorm van thuiszorg (24/7) de werkwijze mogelijk zal worden aangepast. ‘We doen wat we kunnen, maar we kunnen niet meer alles doen wat we deden.’

Wet maatschappelijke ondersteuning

Verder geeft ActiZ aan signalen te ontvangen van gemeenten die door cliënten en mantelzorgers worden gebeld over verschillen die ontstaan tussen cliënten die zorg krijgen via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Helder: ‘Ik vraag om begrip van iedereen dat we in deze crisistijd naar beste eer en geweten handelen, maar niet altijd alles volgens het boekje kunnen doen.’

Mantelzorg en coronacrisis

Zorgorganisaties doen een beroep op mantelzorgers om te ondersteunen. Ook mantelzorgers hebben allerlei vragen in deze tijd van de corona-uitbraak. Waar moet je rekening mee houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? MantelzorgNL geeft antwoord op veelgestelde vragen.