De langdurige lichamelijke en mentale klachten waar duizenden patiënten met een longembolie mee te maken krijgen kunnen ertoe leiden dat de patiënt niet meer kan werken en daardoor in een sociaal isolement terechtkomt. Daarom is extra aandacht voor betere zorg na een longembolie van belang. Thuisrevalidatie kan daarin een substantiële rol spelen.

Daarbij komt ook nog eens dat het coronavirus voor een toename van het aantal patiënten met een longembolie zorgt, terwijl daar nog geen goede behandeling voor beschikbaar is.

Thuisrevalidatie na longembolie

Een drietal artsen van het LUMC en Amsterdam UMC hebben, samen met een hoogleraar van de Universiteit Maastricht en technologiepartner ProCare een programma ontwikkeld voor de thuisrevalidatie met behulp van een fietsergometer van Lode.

“We gaan patiënten direct na de diagnose longembolie in hun thuissituatie activeren om te bewegen en gezond te leven, zodat ze sneller weer aan het werk zijn, minder vaak uitvallen en zich fitter voelen. Hiermee willen we een groot verschil gaan maken”, vertelt Erik Klok, internist in het LUMC en een van de initiatiefnemers.

Laagdrempelige samenwerking

Het ontwikkelde thuisrevalidatie programma is uniek voor de wereld. Het programma stelt de patiënt, arts en fysiotherapeut in staat om op een laagdrempelige manier samen te werken aan een goede revalidatie van de patiënt. Daarvoor is onder andere een speciaal dashboard ontwikkeld waarop de resultaten van de revalidatie voor iedereen in te zien zijn. De steun van de Trombosestichting en de Vriendenloterij stelt Kok en zijn collega’s in staat het programma wetenschappelijk te toetsen en de nationale implementatie ervan voor te bereiden.

Wij spreken vaak mensen die na een longembolie kampen met veel nare klachten, terwijl dat volgens ons voorkomen had kunnen worden met goede nazorg. Met deze schenking kunnen we eindelijk van start om die goede nazorg te ontwikkelen. We hebben straks een mooi programma dat mensen echt helpt, en dat zij gewoon thuis kunnen volgen. We zijn de VriendenLoterij dan ook erg dankbaar voor de steun”, aldus Stans van Egmond, directeur van de Trombosestichting.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.