De thuismonitoring wordt ingezet bij drie Friese ziekenhuizen, het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL), Nij Smellighe en Tsjongerschans. Patiënten die minimaal drie dagen in het ziekenhuis opgenomen zijn met COVID-19 waarbij het herstel ingezet is, komen in aanmerking voor de thuismonitoring. Belangrijke voorwaarde is ook dat de patiënt zelfstandig woont en een sociaal netwerk of mantelzorger hebben voor de dagelijkse zorg.

VIVISOL zorgt voor de levering van een saturatiemeter, zuurstofapparatuur en de gebruikersinstructie voor de patiënt. Zij verzorgen ook de monitoring van de meetgegevens. Zo kunnen de COVID-patiënten thuis, in hun eigen vertrouwde omgeving, op een veilige manier verder herstellen.

Thuismonitoring bij herstel van COVID-19

De VIVISOL Thuismonitoring Service zal de patiënten tijdens het verdere herstel nauwgezet volgen en begeleiden. Bijvoorbeeld bij het verder afbouwen van de extra zuurstof die dagelijks toegediend moet worden. Maar de continue thuismonitoring maakt ook snel ingrijpen mogelijk wanneer de gezondheidssituatie van de patiënt zich zou verslechteren. In principe wordt de thuismonitoring volledig door VIVISOL uitgevoerd. Alleen wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, dan zal een patiënt onder de aandacht van de behandelaar – in dit geval is dat de huisarts – gebracht worden.

De patiënt ontvangt twee keer per dag een vragenlijst per e-mail waarop hij of zij een aantal vragen moet beantwoorden en meetwaardes, zoals het zuurstofgehalte van het bloed, invult. Wanneer de waarden buiten de afgesproken normen vallen, informeert VIVISOL de huisarts van de patiënt en kan die bepalen of het noodzakelijk in te grijpen en/of het behandelplan aan te passen.

“Het is analoog aan andere projecten voor COVID-zorg thuis, onder meer van het UMCG waarbij ik betrokken ben geweest. De meeste huisartsen staan er welwillend tegenover om met deze werkwijze de druk op de ziekenhuizen te verlichten. Het moet natuurlijk wel kunnen binnen de huisartsenpraktijk, en in sommige gevallen kan ook de inzet van thuiszorg nodig zijn”, aldus huisarts Brent Bearda Bakker uit Akkrum.

De afgelopen maanden zijn steeds meer ziekenhuizen, zoals het VieCuri en gestart met oplossingen waarbij herstellende COVID-19 patiënten de mogelijkheid krijgen om thuis verder te herstellen. Hierdoor, zo blijkt uit de praktijk, kunnen deze patiënten het ziekenhuis gemiddeld tussen de drie en vijf dagen eerder verlaten.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.