Het programma TopZorg van ZonMw is bedoeld voor niet-UMC zorginstellingen die specifieke zorgfuncties op zeer hoog niveau uitvoeren en verder willen versterken. De aanvraag van de Sint Maartenskliniek werd op alle onderdelen als zeer goed en zeer relevant beoordeeld. Dat resulteerde dus in de toekenning van een subsidie van maximaal 3 miljoen euro voor de duur van 48 maanden.

Multisdisciplinaire aanpak

Wanneer het multidisciplinair team van specialisten van de mobuliteitspoli van het LEC de een complex loopprobleem vaststellen, dan wordt aanvullende diagnostiek uitgevoerd in het 3D-gangbeeldlab. Dat gebeurd met behulp van nauwkeurige metingen. Vervolgens wordt in een gesprek met revalidatiearts en orthopedisch chirurg samen met de patiënt een onderbouwde keuze gemaakt voor een behandeling en het revalidatietraject.

Dankzij uitgebreide behandelopties, onderlinge samenwerking tussen specialismes, vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en innovatie kan het LEC patiënten met loop- en balansproblemen optimaal behandelen.

Subsidie voor onderzoek

Onderzoek is van groot belang voor het LEC. Niet alleen voor het continu verbeteren van behandelingen, maar ook om zorginnovaties te ontwikkelen. De nu toegekende subsidie gaat gebruikt worden voor meer onderzoek, het toepassen van resultaten in de zorg en de opleiding van zorgprofessionals, patiënten, en mantelzorgers.

Daarnaast wordt ook nieuwe technologie ingezet om de uitgebreide analyse van het loopprobleem te verbeteren en sneller uit te kunnen voeren. Met onderzoek wil het LEC bovendien aantonen dat de zorg voor patiënten met complexe loopproblemen het gewenste resultaat oplevert, zonder dat de kosten stijgen.