Het fonds is bedoeld voor ingroeitaken: een ingroeitaak is een reguliere taak op het gebied van antibioticaresistentie (ABR) die binnen een instelling nog onvoldoende is ingevuld.

Stimuleringsfonds

Om deze taken te kunnen oppakken en integreren in het reguliere ABR-programma, kunnen instellingen in de provincie Gelderland, zoals verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, huisartspraktijken/huisartsenkringen, gehandicaptenzorginstellingen, revalidatiecentra, mondzorgpraktijken, ambulancediensten, ggz-instellingen, GGDen en ziekenhuizen aanspraak maken op middelen uit het Stimuleringsfonds van het Gelders Antibioticaresistentie en Infectiepreventie Netwerk (GAIN).

GAIN heeft daartoe een budget van €100.000 per jaar gereserveerd. Per zorgaanbieder kan er maximaal € 5.000 aangevraagd worden.

Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen


In de ouderenzorg vinden we hygiënisch werken allemaal heel logisch. Het hoort bij goede, professionele zorg voor kwetsbare mensen. Maar in de dagelijkse praktijk is ‘schoon werken’ misschien niet altijd even vanzelfsprekend. Dat wil het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ veranderen. Want het probleem van antibioticaresistentie in de ouderenzorg wordt alsmaar groter. Het is tijd om nu echt in actie te komen en antibioticaresistentie de wereld uit te helpen. Het is tijd om af te spreken: Goed verzorgen = Schoon verzorgen.


Lees verder