Tot nu toe schreven 10.000 mensen zich dit jaar in als zorg-zzp’er bij de Kamer van Koophandel. Waarom doen zij dat? Onder meer vanwege de werkdruk, administratiedruk en omstandigheden bij hun werkgever.

Omdat vacatures binnen instellingen niet vervuld worden, neemt de inzet van zzp’ers toe. Organisaties hebben last van stijgende tarieven en druk op de roosters. Toch kiezen steeds meer zorgverleners ervoor om als zzp’er verder te gaan.

Waarom gaan zorgverleners als zzp’er verder?

Ben jij ook overgestapt van werken in loondienst naar een bestaan als zzp’er? En waarom heb je die stap gezet? Wij willen het graag weten! Laat het weten en vul onze poll in.


Waarom ben je als zzp’er verder gegaan?
De poll is gesloten.

Omdat ik nu meer geld verdien

Omdat ik nu zelf mijn werkdagen en -tijden kan vaststellen

Omdat ik nu minder werkdruk ervaar

Omdat ik nu meer tijd heb voor zorgtaken

Anders, nl:

Aantal stemmen: 81

Branchevereniging ActiZ laat in het artikel van de Volkskrant weten dat werkgevers meer moeten doen om ervoor te zorgen dat zorgverleners niet als zzp’er verdergaan. Zo zegt ActiZ-vicevoorzitter Jaqcueline Joppe in het artikel dat zorginstellingen hun oudere werknemers de flexibiliteit moeten bieden die past bij hun levensfase. Zo zouden zij minder nachtdiensten kunnen doen. ‘Wij horen van zzp’ers heel andere geluiden. Zzp’ers worden júist vaak ingezet tijdens de niet zo populaire weekenden en avonden,’ zegt Lex Tabak van Solopartners, de brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg. ‘Je lost het probleem van personeelstekorten in de zorg niet zomaar op door voor bepaalde werknemers een ander rooster te maken. Veel zzp’ers voelen zich onvoldoende gehoord en gezien binnen hun dienstverband. Zij missen waardering voor hun vak en de inspanningen die zij doen.’

Voor- en nadelen als zzp’er

Wat zijn de voor- en nadelen van het zzp’erschap? Vrijheid wordt door de zzp’ers zelf als voornaamste voordeel genoemd. In de enquête van SoloPartners geven de meeste zzp’ers aan dat het zzp’erschap hen vooral vrijheid biedt. De vrijheid om zelf te bepalen wanneer je wilt werken. Dat zou ook een nadeel kunnen zijn, zeker bij zorgorganisaties die hoofdzakelijk met zzp’ers werken. Cliënten zouden iedere keer door een andere zorgverlener geholpen kunnen worden. Zeker voor kwetsbare cliënten met dementie is dit een probleem. Zij hebben behoefte aan vastigheid.

Wisselende gezichten zijn een probleem voor cliënten, maar niet de schuld van zzp’ers.

Lex Tabak

Tabak vindt het onterecht dat dit aan zzp’ers wordt toegeschreven. ‘Als organisaties hun vacatures niet vervuld krijgen, gaan zij veelal leunen op flexwerkers. Als gevolg hiervan zijn er veel wisselende gezichten. Dat is een probleem voor cliënten, maar niet de schuld van zzp’ers. Daarnaast kunnen zorgorganisaties zzp’ers ook voor langere tijd binden.’  

Geld als drijfveer?

In een aansluitend artikel van de Volkskrant wordt aangestipt dat geld te veel een drijfveer zou kunnen worden voor zzp’ers. Omdat het aanbod zo groot is, kan een zzp’er goed verdienen en zo dus oneindig werken. En te veel werken komt de kwaliteit niet ten goede. Tabak bestrijdt dat argument: ‘Geld wordt nauwelijks genoemd als drijfveer om als zzp’er te starten,’ zegt hij. ‘Mensen switchen van een vast dienstverband naar zzp’er zijn omdat ze meer vrijheid en flexibiliteit willen.’