De PGO-pilot duurt de hele maand mei. De deelnemende PGO’s zijn Zodos, Quli en Drimpy. Asterisque treedt op als DVZA (dienstverlener zorgaanbieder). De resultaten van de pilot, waarin de ervaringen van de zorgverleners en cliënten uitgebreid aan bod komen, vormen volgens MedMij de basis van de doorontwikkeling en mogelijk grootschalige uitrol bij meerdere zorgaanbieders en met meer PGO’s.

Zorgverlener belangrijke informatiebron

Uit meerdere onderzoeken en ervaringen uit de praktijk blijkt volgens MedMij dat de patiënt zijn of haar zorgverlener ziet als een belangrijke informatiebron over PGO-gebruik. Om zorgverleners hierbij te helpen én het de patiënt gemakkelijker te maken zijn of haar gegevens op te halen in een persoonlijke gezondheidsomgeving, wordt nu een nieuw concept in de praktijk getoetst.

Het werkt als volgt: tijdens het consult of de behandeling geeft de zorgverlener een kaartje aan de patiënt met daarop een QR-code die uniek is voor deze zorgaanbieder. Door het scannen van die code gaat de patiënt naar een algemene webpagina van MedMij. Hier kan de patiënt zijn of haar PGO selecteren en daarmee direct bij de juiste zorgaanbieder de gegevens ophalen.

Wanneer de patiënt nog geen PGO heeft vindt hij op dezelfde pagina achtergrondinformatie over PGO’s en kan hij een persoonlijke gezondheidsomgeving met MedMij-label uit een lijst kiezen. Momenteel zijn 34 PGO’s MedMij-gecertificeerd. Na het aanmaken van een account kan ook dan de patiënt direct de gegevens bij deze zorgaanbieder ophalen.

PGO-gebruik neemt toe

Steeds meer zorgaanbieders proberen het toegang geven tot medische gegevens uit. Onlangs maakte Reumazorg ZWN bekend dit te doen als eerste zelfstandige kliniek. Verder hebben sinds 28 april alle patiënten van ARQ Centrum’45 via een PGO of patiëntportaal toegang tot hun zorginformatie. ARQ stelt een van de eerste instellingen binnen de ggz-sector te zijn die hiertoe overgaat. Ook zijn er regelmatige gecontroleerde livegangen om in de praktijk te testen of het uitwisselen van informatie werkt zoals het bedoeld is.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.