In de publicatie lees je welke stappen de verpleeghuizen hebben gezet en hoe je dus zelf aan de slag kunt gaan in jouw organisatie.

Toetsingskader

De verbeterpunten volgen de drie thema’s van het toetsingskader:

  • De organisatie van de mondzorg
  • Het zorgproces
  • De deskundigheid en inzet van personeel

Deze thema’s zijn de praktische handvatten voor andere verpleeghuizen die aan de mondzorg voor hun bewoners willen verbeteren.

Organisatie van mondzorg

Het is belangrijk dat het duidelijk is wat de visie op mondzorg is. Dat kun je doen door het mondzorgbeleid schriftelijk vast te leggen. Gebruik bijvoorbeeld de richtlijn ‘Mondzorg voor zorgafhankelijke cliënten in verpleeghuizen’ als basis en vertaal deze naar beleid voor jouw organisatie. Leg ook vast wie welke verantwoordelijkheid heeft in de organisatie.

Zorg er ook voor dat je gemaakte afspraken met tandartsen contractueel vastlegt. Maak ook duidelijke afspraken over de waarneming en de regeling voor spoedgevallen.

4 stappen om het zorgproces te verbeteren

  • Breng binnen zes weken na de verpleeghuisopname van een bewoner zijn of haar mondgezondheid in kaart. Controleer ook of je dit doel haalt.
  • Leg signalen van mondzorgproblemen vast in het cliëntdossier. Zo weet iedereen in de organisatie wat de stand van zaken is.
  • Geef tandartsen en mondhygiënisten toegang tot het cliëntdossier.
  • Maak mondzorg een vast onderdeel van het multidisciplinair overleg. Nodig de tandarts of mondhygiënist ook uit bij dit overleg.

Scholing voor personeel

Goede mondzorg bieden kan alleen als zorgverleners weten welke problemen cliënten hebben. Daarvoor moeten ze ook voldoende kennis en vaardigheden hebben. Organiseer bijvoorbeeld een minisymposium waarin je op een speelse manier mondzorg onder de aandacht brengt. Vraag ook of ze behoefte hebben aan scholing. Een e-learning helpt je om meer te weten te komen over mondzorg.

Waarom is goede mondzorg belangrijk?


De indicaties voor verpleeghuiszorg zijn aangescherpt. Daarom zijn mensen op het moment dat ze worden opgenomen in het verpleeghuis ouder en zieker. Dit heeft gevolgen voor de verzorging van hun gebit. Daarnaast hebben veel mensen tegenwoordig nog hun eigen gebit, maar kunnen ze dit niet meer goed onderhouden. Daarom stelde de Inspectie in 2014 vast dat de mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende was.