In mijnAnna kunnen patiënten van het St. Anna Ziekenhuis in Eindhoven en Geldrop onder andere snel en veilig hun medisch dossier inzien, lab-uitslagen bekijken, afspraken maken of bekijken en medische brieven downloaden. Een van de verbeteringen die in de nieuwe versie van het patiëntenportaal is aangebracht, is de eenvoudige en veilige inlogprocedure met behulp van DigID.

“Wij willen patiënten meer inzicht in hun zorgproces geven. Hierdoor kunnen ze beter geïnformeerd en voorbereid naar hun afspraak met een zorgverlener gaan. We zijn er van overtuigd dat patiënten hierdoor beter in staat zijn om samen met onze zorgverleners te beslissen over diagnostiek, zorg en behandeling”, vertelt programmamanager Paul de Roij.

Patiëntenportaal ook als app

De nieuwe versie van het mijnAnna patiëntenportaal die deze week online gegaan is, zal binnenkort nog verder uitgebreid worden. Op korte termijn wordt de mijAnna app uitgerold zodat patiënten hun medische gegevens ook via de smartphone of tablet kunnen inzien. Daarnaast wordt de app ook uitgerust met een routeplanner zodat patiënten in het ziekenhuis nog makkelijker hun weg kunnen vinden.

Op dit moment worden nog een aantal nieuwe functies voor het patiëntenportaal ontwikkeld. Patiënten kunnen straks via mijnAnna bijvoorbeeld online een afspraak inplannen of vragenlijsten invullen. Daarnaast worden ook voorbereidingen getroffen om patiënten de mogelijkheid te bieden via mijnAnna rechtstreeks met artsen in contact te komen, bijvoorbeeld door het sturen van een appje of beeldbellen. Om patiënten die voor het eerst gebruik gaan maken van de nieuwe versie van mijnAnna heeft het ziekenhuis de instructievideo aangepast.

MijnAnna werd eind 2019 samen met Philips Vital Health ontwikkeld als onderdeel van een vijfjarige samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en de leverancier. Het portaal draait op het Engage platform en voldoet aan VIPP-module A2 voor het bieden van online inzage in medische gegevens. De eerste versie van mijnAnna werd ruim een jaar geleden, in januari 2020, gelanceerd. Toen werd ook al de ambitie uitgesproken om het portaal gaandeweg uit te breiden met nieuwe functies, zoals herhaalrecepten en het online inplannen van (vervolg)afspraken.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.