‘s Heeren Loo komt primair met zijn Digitalisering & IT Strategie omdat het gelooft dat digitale innovaties direct kunnen bijdragen aan een goed leven voor cliënten – mits vanaf de start ingebed in de leefwereld van cliënten en medewerkers. Waarbij de mensgerichte zorg van de instelling persoonlijk en dichtbij blijft, maar waar digitale middelen de zelfredzaamheid van cliënten sterk kunnen vergroten. Zodat zij, samen met verwanten, meer eigen regie ervaren.

Digitalisering voor ontzorging

Maar ook ziet ‘s Heeren Loo kansen om digitalisering in te zetten bij het ontzorgen van medewerkers, zowel in het primair proces als in de ondersteunende functies. Het opschalen van digitale vaardigheden en het binnenhalen én behouden van competent personeel zullen daarbij noodzakelijk zijn om de beste zorg te kunnen blijven bieden. Nu en in de toekomst.

Verder stelt ‘s Heeren Loo de kansen van digitalisering te herkennen om de groei in complexe hulpvragen en zorgelijke demografische ontwikkelingen het hoofd te bieden. Slimme inzet van data kan daar direct aan bijdragen. Door enerzijds moeilijk verstaanbaar gedrag te kunnen doorgronden en anderzijds processen slimmer te organiseren, verder in te toekomst te kunnen kijken en meer wendbaar te worden.

Antwoord op uitdagingen

De zorgaanbieder stelt ervan overtuigd te zijn dat inzet op digitale innovaties antwoord kan geven op de genoemde uitdagingen. En om als organisatie duurzaam gezond te blijven. De Digitalisering & IT Strategie gaat daarbij ondersteunen en ‘s Heeren Loo daagt daarbij haar netwerk uit dit samen handen en voeten te geven.

‘s Heeren Loo wil met haar Digitalisering & IT Strategie een antwoord bieden op uitdagingen zoals personeelstekort, maar ook meer menselijke zorg mogelijk maken.

‘Binnen ‘s Heeren Loo werken diverse professionals en afdelingen aan digitalisering en innovatie’, aldus de instelling. ‘De doelen die we voor ogen hebben in de digitale strategie werken we gezamenlijk uit als digitale keten. Dat doen we omdat ’s Heeren Loo gelooft dat alleen samen, in nauw overleg, met collega’s, cliënten en verwanten én met externe partners en leveranciers, de allerbeste zorg geboden kan worden. Zorg met de mogelijkheden van morgen.’

Digitale vaardigheden

‘s Heeren Loo biedt in het hele land met 17.000 medewerkers zorgbegeleiding, ondersteuning en behandeling van 14.000 mensen met een verstandelijke beperking. Via een landelijk netwerk van poliklinieken behandelt de instelling ruim 3.000 extramurale cliënten. De zorgaanbieder stond in 2019 aan de wieg van een landelijke kenniswebsite om digitale vaardigheden van zorgprofessionals te verbeteren.

KPN health