De routeplanner geeft handvatten en tools om eerder in gesprek te gaan met cliënten, naasten en het team. Dan kunnen zorgverleners gemakkelijker samen met het team leren hoe ze een goede dilemmabespreking houden. Zo weten zij steeds beter hoe je dilemma’s vroegtijdig kunt herkennen en mogelijk zelfs kunt voorkomen. 

Dagelijkse vragen

Een ethisch dilemma klinkt heel ingewikkeld, maar het gaat ook om dingen van alledag. Vaak gaan dilemma’s in de zorg juist over vragen die dagelijks kunnen terugkomen. Vragen die niet volgens de bekende wegen op te lossen zijn en waarvoor zorgverleners worden teruggeworpen op hun eigen waarden en normen. Juist in coronatijd doen die situaties zich meer voor dan ooit.

Leren van bespreken

De Routeplanner kan dan ook een goed hulpmiddel zijn, vindt Vilans-adviseur Jeanny Engels: ‘Met behulp van een individueel gesprek en gesprek in een team kun je samen nadenken over keuzes die je maakt of reflecteren op gemaakte keuzes. De Routeplanner bevat ook diverse lessenkaarten waarmee teams kunnen leren van (het bespreken van) een dilemma. Het leren van dilemma’s wordt op die manier veel bewuster en meer gestructureerd gedaan. Het gaat om veel meer dan alleen bespreken en een oplossing voor een dilemma vinden. Wat leren we ervan? Wat is nu nieuw voor ons? Wat moeten we vooral blijven doen en misschien toch echt nooit meer doen? Wat is ervoor voor nodig om iets te blijven doen? Enzovoorts.’

Niet blijven rondlopen met een dilemma

‘Veel zorgverleners bespreken dilemma’s pas als er een onhoudbare situatie is ontstaan’, vervolgt Jeanny Engels. ‘Een klein probleem kan als het niet besproken wordt, steeds groter en ingewikkelder worden. Als het niet lukt om tot één gezamenlijke afspraak te komen, kan de cliënt zelfs zorgverleners tegen elkaar uitspelen. Het wordt een soort kluwen die op een gegeven moment niet meer te ontwarren is. Soms weet je zelfs niet meer hoe het is begonnen.’

Kies je eigen route

De publicatie geeft nieuwe inzichten, inspiratie en handvatten om dilemma’s beter en sneller te herkennen, agenderen, er goed mee om te gaan en er met het team van te leren. Bij een dilemma is het belangrijk dat de zorgverlener goed weet en afweegt hoe en waar het dilemma kan worden benoemd en geagendeerd. De Routeplanner helpt om een eigen route te kiezen.

Werkplaats dilemma’s in de zorg


Hoe herken je dilemma’s? Hoe zet je ze op de agenda? Hoe ga je ermee om? En wat leer je ervan? In de werkplaats ‘Dilemma’s in de zorg’ (2019-2020) gingen 9 teams uit 3 zorgorganisaties met deze vragen aan de slag. Hun ervaringen en inzichten zijn vertaald naar de ‘Routeplanner bij dilemma’s in de zorg’ die ontwikkeld is voor praktijk en onderwijs. Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Rotterdam en ROC Utrecht werkten eveneens mee aan de werkplaats. Verder was er een expertgroep betrokken met ervaringsdeskundigen, docenten HBO, experts ethiek en medewerkers van ActiZ en V&VN.


Lees verder