De Wet zorg en dwang is van toepassing bij mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische problematiek. In de roadmap staat beschreven welke handreikingen de komende maanden zullen verschijnen. Ook komen er in het najaar informatiebijeenkomsten voor professionals en cliëntenraden. Tegelijk met de roadmap is ook een definitieve wettekst gepubliceerd. 

2020 is overgangsjaar

De Minister heeft de Tweede Kamer tevens laten weten dat de Wet zorg en dwang 1 januari 2020 wel in werking treedt, maar dat 2020 een overgangsjaar zal zijn. Op 5 juli heeft de minister in een kamerbrief uitleg hierover gegeven.

Aanpassingswet: Wzd-functionaris

De Tweede kamer heeft op 18 juni de Aanpassingswet zorg en dwang aangenomen. Hierin wordt de Wzd-functionaris geïntroduceerd ter vervangen van de Wzd-arts. De aanpassingswet moet nog door de Eerste Kamer. In de Wet zorg en dwang vervult de Wzd-functionaris een belangrijke rol (de opvolger van de Bopz-arts). Deze functie is met de nieuwe wet niet meer voorbehouden aan een ter zake kundige arts. Ook een orthopedagoog-generalist (gehandicaptenzorg) of een gezondheidszorgpsycholoog (ouderenzorg) kunnen deze functie vervullen. Lees meer bij Wie doet wat bij Wet zorg en dwang.

Test je kennis over Wet zorg en dwang


Hoeveel weet jij van de nieuwe Wet zorg en dwang? Beantwoord 10 vragen en je leert meteen van de antwoorden!


Doe de test over Zorg en dwang