De meeste registratielast bevat bij ons niet zozeer het zorginhoudelijke, maar meer het financieel administratieve gedeelte

Bij Rivas werd veel geregistreerd vanuit wat echt moest, vanuit de norm of zorgverzekeraar. André vertelt waar de zorggroep tegen aanloopt bij het terugdringen van registratielasten: ‘De meeste registratielast bevat bij ons niet zozeer het zorginhoudelijke, maar meer het financieel administratieve gedeelte. Dat maakt dat we bijvoorbeeld moeten afblijven van zaken die aan facturering gekoppeld zijn.’

Krachten bundelen binnen de zorgsector

In februari 2018 is André samen met twee wijkverpleegkundigen naar de schrapsessie ‘Minder papier, meer tijd voor zorg’ van Vilans geweest. Tijdens zo’n schrapsessie brengen zorgteams onnodige registraties in hun organisatie in kaart, stellen registraties ter discussie en gaan naar huis met een top drie aan regels die ze willen afschaffen of processen die ze slimmer willen inzetten.

Schrapsessies


In 2019 organiseren sociale partners VVT, het ministerie van VWS en Vilans 14 schrapsessies voor verpleeghuizen en de wijkverpleging. Tijdens de schrapsessies ga je met je collega’s aan de slag om de regeldruk binnen jouw organisatie in kaart te brengen en terug te dringen.

Gesprek over regeldruk

De schrapsessie heeft André geholpen om het gesprek aan te gaan. Niet alleen binnen Rivas, maar ook met andere partijen binnen de zorgsector. Zijn tip is dan ook: ‘Bundel de krachten om dit centraal aan te pakken.’

Werkgroepen kwaliteit en veiligheid

Binnen Rivas zijn verschillende werkgroepen actief om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te verbeteren.

Deze werkgroepen zijn er onder andere voor het primair proces, medicatieveiligheid, valpreventie, infectiepreventie en mensgerichte zorg. Binnen deze werkgroepen wordt ook gekeken naar de mogelijkheden om de registratielast te beperken.

Regeldruk belangrijk thema

Deze werkgroepen zijn een vast onderdeel van de kwaliteitsorganisatie van Rivas, waardoor deze activiteiten blijvend plaatsvinden. Zo blijft regeldruk altijd een belangrijk thema binnen Rivas. 

Onderling het gesprek aangaan

Rivas werkt met duidelijke rapportages over de (kwaliteits)prestaties. Deze worden ook besproken in de werkgroepen. Op de thema’s waar kansen liggen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren worden door de werkgroepen bijvoorbeeld gesprekskaarten opgesteld. Op basis daarvan wordt het collegiale gesprek aangegaan. Geen audit van buitenaf, maar collega’s die elkaar bevragen.

Faciliteren management

Het management moet in de aanpak geloven en hierin faciliteren

‘Het gaat hierbij vooral om het gesprek, niet zozeer om het antwoord. Waarom doen we dit eigenlijk zo? Het proces start in het teamoverleg met een duidelijke toelichting op de werkinstructies en komt daar ook weer terug.’ Dit zorgt voor meer begrip en draagvlak voor de werkafspraken maar is ook arbeidsintensief. Daarom is draagvlak van het management nodig. ‘Het management moet in de aanpak geloven en hierin faciliteren, onder andere door tijd beschikbaar te stellen.’

Duidelijkheid over wat er moet

Ook loopt Rivas op een aantal registraties vast, zoals die rondom het zorgplan. Het is voor André belangrijk dat systeempartijen, zorgverzekeraars en de minister, eenduidig verklaren dat een zorgplan niet ondertekend hoeft te worden. Toch heeft de aanpak Rivas ook al wat opgeleverd. ‘We hebben duidelijkheid over wat er wel en niet moet. Na het definitieve besluitvorming vanuit de zorgverzekeraars over de ondertekening van het zorgleefplan en de tussenevaluatie kan een volgende efficiencyslag doorgevoerd worden. De werkinstructies liggen al klaar!’

Deel jouw ervaring

In het thema Verbeteren doe je zo bundelen we tips, praktijkverhalen, successen maar ook dilemma’s waar je als organisatie of medewerker tegen aanloopt in het afschaffen van regels en registraties. Ben je binnen jouw organisatie ook bezig met het terugdringen van onnodige administratieve lasten? En wil je jouw ervaring delen? Stuur dan een mail naar j.vandijkhuizen@vilans.nl. Dan nemen we contact op voor een interview.