In deze richtlijn zijn de stappen tot die passende ondersteuning van de mantelzorger weergegeven.

Zorgladder mantelzorg

Tijdens de coronacrisis is het uitgangspunt dat de zorg en ondersteuning voor cliënten gewoon doorgaan. Dat geldt ook voor het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Daarbij staat de zorgladder mantelzorg centraal. Deze zorgladder volgt 5 verschillende stappen, namelijk:

 1. Mantelzorg en het eigen netwerk;
 2. Inschakelen van informele ondersteuning en vrijwilligers;
 3. Inschakelen van Wmo-ondersteuning;
 4. Inschakelen van verpleging en verzorging;
 5. Crisishulp en opvang elders.

Per traptrede lees je wat je kunt doen en waar je ondersteuning van kunt krijgen.

3 groepen mantelzorgers

In de pdf zijn deze 5 treden voor 3 specifieke groepen mantelzorgers in kaart gebracht. Deze groepen zijn:

 1. Mantelzorgers die 2 à 3 keer per week ondersteuning bieden.
 2. Mantelzorgers die dagelijks ondersteuning bieden (inwonend of buitenshuis). 
 3. Mantelzorgers die zelf ook tot de kwetsbare of risicogroep horen.

Hieronder zetten we een aantal bijzonderheden per groep op een rij.

Mantelzorgers die 2/3 keer per week ondersteunen

 • Bel de Mantelzorglijn (030-760 60 55) of De Luisterlijn (0900-0767) voor tips en adviezen en een luisterend oor
 • Als er slechts één mantelzorger betrokken is, is het raadzaam om te kijken of de mantelzorg ook door meerdere mensen gedeeld kan worden. Zo is het langer vol te houden. 
 • Als dat niet lukt, kijk dan of iemand uit het lokale vrijwilligers netwerk misschien een rol op zich kan nemen. Kijk hiervoor op NLvoorElkaar: www.nlvoorelkaar.nl. 
 • Is vrijwillige of informele zorg niet meer toereikend, kijk dan of je via de gemeente hulp kan inschakelen op basis van de Wmo.
 • Als dit allemaal niet gaat vanwege coronabesmetting van de cliënt (of mantelzorger) meldt dit dan aan de huisarts.   

Groep mantelzorgers die dagelijks ondersteunt

 • Let erop dat de zorg op tijd kan worden opgeschaald als de mantelzorger het niet langer volhoudt. Benader de gemeente, die zal kijken welke Wmo-ondersteuning kan worden ingezet, binnen de maatregelen van het RIVM. 
 • Als een cliënt meer medische en verpleegkundige zorg nodig heeft, kijkt de wijkverpleegkundige of huisarts wat nodig is
 • Voor zowel mantelzorgers als cliënten geldt dat zij zelf op basis van hun zorgverzekering medische zorg of vervangende mantelzorg aan huis regelen. Dit kan ook via een PGB gefinancierd worden.  
 • Mocht het niet meer lukken om thuis de juiste zorg en ondersteuning te bieden, dan besluit de huisarts om tijdelijk opvang buitenshuis te regelen. In de richtlijn lees je hoe dit in z’n werk gaat.  

Groep mantelzorgers die zelf ook tot de kwetsbare groep horen 

 • Omdat dit géén duurzame situatie is, is het belangrijk dat de huisarts en de gemeente via het wijkteam en/of de zorgaanbieder een stevige vinger aan de pols houden en op tijd extra Wmo-ondersteuning inzetten of opschalen. 
 • Mocht het niet meer lukken om thuis de juiste zorg en ondersteuning te bieden, dan besluit de huisarts om tijdelijk opvang buitenshuis te regelen. In de richtlijn lees je hoe dit in z’n werk gaat.

Hygiëne bij mantelzorgers

In de richtlijn lees je ook meer over de veiligheidseisen voor mantelzorgers en vrijwilligers: 

 • Mantelzorgers en vrijwilligers moeten de algemene hygiëneadviezen van het RIVM volgen. 
 • Als de cliënt waar je mantelzorger van bent geen coronaklachten heeft, hoef je geen persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken.  
 • Als je cliënt wél coronaklachten heeft en je levert als mantelzorger ook een bijdrage aan de persoonlijke verzorging van je naaste, dan moet de zorg worden overgenomen door zorgprofessionals die beschermingsmiddelen gebruiken.  
 • Momenteel zijn er nog geen beschermingsmiddelen voor mantelzorgers beschikbaar. Er wordt aan gewerkt om beschermingsmiddelen ook beschikbaar te maken en te distribueren voor mantelzorgers die persoonlijke verzorging verlenen aan mensen met coronaklachten.
 • Heb je als mantelzorger klachten die zouden kunnen duiden op corona? Dan ben je verplicht in thuisquarantaine te gaan. Als je cliënt in hetzelfde huis woont, moet ook deze persoon in quarantaine. Professionals nemen dan de zorg over van de mantelzorger.