Van alle ongevallen die 65-plussers in en om het huis overkomen is een val de meest voorkomende oorzaak (86%). In 2017 bezochten 102.000 65-plussers de Spoedeisende Hulp (SEH) van een ziekenhuis na een valongeval. Omgerekend zijn dat 3.200 SEH-bezoeken per 100.000 65-plussers. Dit betekent dat in 2017 gemiddeld elke 5 minuten, een 65-plusser slachtoffer was van een privé-valongeval met letsel dat moest worden behandeld op een SEH-afdeling.In 2017 overleden in totaal 3.849 ouderen als gevolg van een valongeval (11 per dag). Bekijk de cijfers in een infographic (pdf)

Valpreventie loont

Valongevallen hebben vaak grote gevolgen de kwaliteit van leven van ouderen, hun zelfredzaamheid en vermogen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Een valongeval brengt ook hoge medische kosten met zich mee. Dit terwijl er veel bekend is over wat werkt om valongevallen te voorkomen. Met de juiste inzet van valpreventie lonen de inspanningen altijd. De nieuwe Rekenhulp Valpreventie laat in 3 stappen zien wat de kosten en de baten van valpreventie zijn:

Maatschappelijke Kosten Baten Analyse

De Rekenhulp is bedoeld voor beleidsmakers en beslissers binnen gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties, GGD en gezondheidscentra. ErasmusMC, Vilans en VeiligheidNL hebben de Rekenhulp ontwikkeld op basis van de inzichten uit een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) voor valpreventie bij ouderen. Met een MKBA wordt op een gestructureerde manier de financiële en maatschappelijke kosten en baten in kaart gebracht. In samenwerking met professionals en mantelzorgers is daarbij ook gekeken naar haalbare scenario’s om valpreventie in de praktijk uit te voeren.

Bekijk een rekenvoorbeeld van een kosten-baten analyse voor valpreventie (pdf)

Effectieve aanpak van valpreventie 

Met de juiste aanpak kun je als zorgprofessional bijdragen aan het verlagen van het valrisico bij ouderen. Door te screenen op de belangrijkste risicofactoren spoor je ouderen met een verhoogd valrisico op. Na een aanvullende analyse kunnen gericht preventieve maatregelen worden genomen. 

Lees meer over valrisico’s herkennen en een effectieve aanpak bij het thema valpreventie 

Spel voor ouderen over valpreventie  

DobbelFitOm ouderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met valpreventie ontwikkelde VeiligheidNL met partners het spel DobbelFit. In teams combineren ouderen kennisvragen over vallen met beweegopdrachten. Zo komen ze meer te weten over onderwerpen als bewegen, balans, verantwoord gebruik van medicijnen en maatregelen die je in huis kunt nemen. Tegeiljkertijd werken de spelers actief aan hun balans en spierkracht.

Lees meer over DobbelFit

Valpreventieweek

De eerste week van oktober (van 1 tot en met 7 oktober) staat in het teken van de Valpreventieweek: Hup, in de Benen! In deze week vraagt VeiligheidNL samen met partners extra aandacht voor valpreventie en vitaal ouder worden. Doe onder meer de Reactietest en test je reactieleeftijd.