Met de nieuwe, regionale, patiënten-app willen de initiatiefnemers de eerstelijnszorg voor de patiënt efficiënter en effectiever inrichten. Bijvoorbeeld doordat zij met de app niet meer hoeven te wachten tot het moment dat de huisartsenpraktijk telefonisch bereikbaar is om een afspraak te kunnen maken. In de app kan dat met een druk op de knop op elk gewenst moment geregeld worden.

“Het is een effectief en eenvoudig middel om 24/7 de juiste huisartsenzorg aan te bieden. Bovendien is het een regionale app en werken we als samenwerkende aangesloten praktijken naar een nog betere, efficiënte en uniforme zorg in de regio”, vertelt Esther van Engelshoven, directeur van HOZL.

Beslisboom in patiënten-app

In de app is ook een handige beslisboom opgenomen. Daarmee kunnen patiënten op een eenvoudige manier, stapsgewijs, bepalen wat de meest passende zorg is. Is er sprake van spoed? Of is een advies van de huisarts al voldoende. Via de app is het ook mogelijk om op elk gewenst moment digitaal vragen te stellen aan de huisarts wanneer deze niet direct beschikbaar is voor een afspraak of telefonisch consult. De huisarts kan de vragen vervolgens beantwoorden op het moment dat hij daar tijd voor heeft.

Met de patiënten-app van Mijn Huisarts Online kunnen patiënten met een druk op de knop inzage krijgen in hun medisch dossier, medicatie-overzicht of een herhaalrecept bestellen. Daarmee draagt de app bij aan het bieden van meer mogelijkheden en overzicht over hun eigen zorg.

Patiënten kunnen via de app eenvoudig en veilig toegang krijgen tot hun medisch dossier, een herhaalrecept bestellen of een afspraak maken.

Toekomstgerichte betaalbare zorg

In 2015 startten 14 HOZL-praktijken, samen met CZ, het project PlusPraktijken. In dat project staat de wens en zelfregie van de patiënt centraal en levert de huisarts nog meer zorg op maat. Door het delen van kennis en ervaringen tussen de samenwerkende praktijken ontstaan en lerende organisatie, waardoor de zorg continu verbetert.

De afgelopen vijf jaar zijn de 14 PlusPraktijken gemonitord en geëvalueerd door onderzoekers van Maastricht University. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de werkwijze van de PlusPraktijken tot minder doorverwijzingen naar specialistische tweedelijnszorg leidt. Dat werd onder andere gerealiseerd door specialisten spreekuur te laten houden in de praktijken of het benutten van de mogelijkheden van het PlusPunt Medisch Centrum, waar specialisten vanuit het ziekenhuis en huisartsen samenwerken.

Het project droeg ertoe bij dat de zorg dichter bij de patiënt geleverd wordt, tegen lagere kosten en zonder gevolgen voor de kwaliteit van de zorg en tevredenheid van de patiënt. Inmiddels is, mede door de goede resultaten van het onderzoek en de werkwijze, het aantal PlusPraktijken in de regio Oostelijke Mijnstreek bijna verviervoudigd.

De lokale en regionale samenwerking past ook in de visie van andere zorgaanbieders en verzekeraar CZ. Samen vormen deze partijen een coalitie in de Mijnstreek gericht op de toekomstbestendigheid van de zorg. CZ heeft met de huisartsen nu een 4-jarige overeenkomst afgesproken ter verdere verbetering van de eerstelijnszorg. Eerder al sloot CZ een 10-jarige soortgelijke overeenkomst af met Zuyderland Ziekenhuis.

Openingsmanifestatie 2021

Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie?
Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

KPN Zorgdomotica