We hebben een aantal maatregelen op een rij gezet die zorgen voor minder regeldruk. Bekijk ook het overzicht met andere regels en maatregelen die tijdens de coronacrisis verruimd zijn.  

Regels voor indicatiestelling versoepeld

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) heeft de regels voor indicatiestelling versoepeld. Hierdoor is het mogelijk om ouderen acuut op te nemen. Dit betekent dat negatief COVID-19 geteste of herstellende ouderen snel verplaatst kunnen worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Dit geldt ook voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen als gevolg van het coronavirus. 

Daarnaast is de indicatiestelling Zvw versoepeld vanuit ZN, in afstemming met V&VN, ActiZ, Zorgthuisnl en Binkz. Een indicatie mag nu met 3 maanden verlengd worden bij ongewijzigde zorginzet. 

Mogelijkheden zorg op afstand

Het is soms niet mogelijk om face-to-face contact te hebben met cliënten. Daarom neemt de NZa eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand weg. Denk hierbij aan een contractvoorwaarde in de NZa-regels of de verplichting van face-to-face contact. Als zorgverlener kun je zo makkelijker zorg op afstand leveren, bijvoorbeeld indicatiestellen op afstand.

Uitstel herregistratie BIG-register

De verplichting tot herregistratie in het BIG-register is voorlopig uitgesteld. Nieuwe aanvragen worden tijdelijk niet meer in behandeling genomen. Je registratie blijft dus nog geldig. Ook verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen per direct weer aan de slag en hoeven zich niet opnieuw in het register in te schrijven. 

Uitstel registratieperiode Kwaliteitsregister

De herregistratieperiode voor het Kwaliteitsregister V&V is uitgesteld tot 1 september 2020. Als je registratieperiode afloopt of per 1 maart is afgelopen, krijg je tot 1 september de tijd om herregistratie aan te vragen. Tot die tijd blijft je registratie geldig.

Tijdelijk geen reguliere inspecties

De IGJ stopt tijdelijk de reguliere inspecties zodat zij zorgorganisaties niet extra belasten tijdens de coronacrisis. Alleen bij urgente signalen grijpt de IGJ in. Een aantal andere versoepelde maatregelen vanuit de IGJ: 

  • Zorgorganisaties en zorgverleners krijgen standaard uitstel als zij zich niet kunnen houden aan de normale termijnen voor verplichte meldingen van bijvoorbeeld een calamiteit en hoeven dus voorlopig geen onderzoeksrapport te schrijven.
  • Zorgaanbieders hoeven ook niet te reageren op verzoeken van de inspectie, zoals het schrijven van een ‘resultaatsverslag’ met voorstellen voor verbeteringen na maatregelen van een inspecteur.
  • De IGJ legt voorlopig geen boetes op als een zorgorganisatie of zorgverlener zich niet aan een termijn kan houden voor het voldoen van een verplichting, zoals het melden van een calamiteit.

Administratielasten na corona

De coulance in de regelgeving krijgt mogelijk een vervolg. Na de coronacrisis wil de NZa evalueren welke regels structureel versoepeld kunnen worden. Ook Else Stapersma, projectleider bij Vilans van het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg, hoopt dat we na de crisis de soepele regelgeving kunnen vasthouden. ‘Ik zie de bovengenoemde versoepelingen als een positieve trend. Uiteraard ten eerste omdat iedereen in Nederland alles op alles zet voor de beste zorg in crisistijden. Maar ook omdat blijkt dat er onder hoge druk best veel mogelijk is wat betreft het verminderen of verruimen van regels. Uitgaan van vertrouwen in de ander lijkt hierin de kern te zijn. Het is mijn hoop dat we dit ook na de crisis kunnen vasthouden.’